Gdzie jest guzik ?

 

Wszyscy pytaj± gdzie jest Magellan?

 

 


Dorota Ulanecka i Radosław Krapc z Gazety
Wyborczej
Wrocław 20.06 2002
(na zdjęciu widać Magellana i jego paszport)

Droga guzika jest długa, a listy polecone, którymi Magellan podróżuje powoduj±, że pod±ża dostojnie i bez oczekiwanego przez nas popiechu.

 

Jak donosi dyrektor MG Dotrota Ulanecka [6], dnia 20 czerwca 2002 r MAGELLAN dotarł do Wrocławia i tego samego dnia wyruszył w dalsz± podróż do Wojciecha Bilińskiego Konsula RP w Bratysławie.

 

W dniu tym guzik był honorowym gociem w siedzibie wrocławskiej redakcji Gazety Wyborczej i tam włanie dokonano oficjalne potwierdzenia jego wizyty. Tego samego dnia zjawił się na wrosławskim rynku z oficjaln± wizyt± Kanclerz Niemiec Gerhard Schreder.

 

Z obliczeń wynika, że guzik niedługo powinien być we Wiedniu, co niezawodnie potwierdz± Angelika Anna Arlet [9] i Sebastian Fijałkowski [10].

 

Niebawem wiat filokartystów odnotuje istnienie kartki pocztowej, uwieczniaj±cej "Operację Magellan" i osoby bior±ce w niej udział.

Serdecznie pozdrawiam,

Karolina Rutkowska

nowy e-mail: mglowicz@poczta.onet.pl

http://mglowicz.republika.pl