Bazylika w. Brygidy w Gdasku

 

Koci w. Brygidy w Gdasku jest od ponad dziesiciu bazylik mniejsz. Decyzj w tej sprawie podj w dniu 24 grudnia 1991 roku papie Jan Pawe II, doceniajc tym samym rol jak witynia odegraa w latach osiemdziesitych, kiedy staa si centrum opieki duszpasterskiej nad strajkujcymi robotnikami.

 

Na terenie gdaskiej parafii znajdoway si trzy stocznie i liczne zakady pracy. Kiedy 13 grudnia 1981 roku ogoszono w Polsce stan wojenny to parafia w. Brygidy razem ze swoim proboszczem ks. Henrykiem Jankowskim staa si wanym punktem oporu wobec reimu komunistycznego. W roku 1988 witynia w. Brygidy staa si sanktuarium Matki Boej Krlowej wiata Pracy.

 

Jak podaj kroniki parafialne koci w. Brygidy, mimo swoich burzliwych dziejw, czstych poarw i wielkich zniszcze, jest jednym z pikniejszych zabytkw architektury sakralnej Gdaska.

 

Ju okoo 1350 roku istniaa tu gotycka kaplica pokutnic pod wezwaniem w. Marii Magdaleny, ktr wiele lat pniej rozbudowano, a nastpnie wkomponowano w bry kocioa klasztornego /lata 1394-1400/.

 

Dzi bazylika w. Brygidy jest miejscem chtnie odwiedzanym przez tysice wiernych. Jest bowiem symbolem wiary i wdzicznoci narodu, za otrzyman ponownie niepodlego. Moe wanie dlatego na murach wityni, w jej wntrzu, znale mona tak wiele epitafiw, tablic i pamitek walk o woln i niepodleg Polsk. Jest w niej wic tablica powicona marszakowi Pisudskiemu - Wskrzesicielowi Niepodlegej Polski, umieszczona przy wejciu do kaplicy chrzcielnej 12 maja 1985 roku, w 50 rocznic mierci marszaka. W samej za kaplicy tablice dedykowane papieowi Janowi Pawowi II i prymasowi Polski kard. Stefanowi Wyszyskiemu.

 

W pobliskiej kaplicy Solidarnoci znajduje si dziewi krzyy, przeniesionych tam z gdaskich stoczni po zakoczeniu strajkw w sierpniu 1980, maju 1988 i sierpniu 1988 roku. Pod krzyami spoczywa natomiast rzeba zamordowanego ks. Jerzego Popieuszki, ktry w kociele w. Brygidy spotyka si z robotnikami Wybrzea.

 

Jest te kaplica matki Boej Czstochowskiej, epitafium katyskie i wiele innych cennych pamitek religijnych i narodowych. Pikny jest wreszcie otarz gwny z wiszcymi w nim obrazami: Ecce Homo, Matk Bo Bolesn i Wniebowziciem Najwitszej Maryii Panny oraz rzebami papiea Jana Pawa II i kard. Stefana Wyszyskiego. Z lewej za strony ciany prezbiterium znajduje si figura w. Brygidy - patronki wityni z roku 1720.

 

Zwiedzajc sanktuarium w dniu 10 grudnia br. trafiem te na now szopk boonarodzeniow

 

tekst i zdjcia Leszek Wtrbski

2002.12.12. Nasza Polonia