XI Bal Karnawałowy Polonii w Holandii


Ponad 2600 euro zebrali mieszkaj±cy w Holandii Polacy uczestnicz±cy w wielkim dorocznym jedenastym już Balu Karnawałowym, zorganizowanym w sobotę 8 lutego br. w nadmorskim kurorcie Noordwijk koło Hagi. Pieni±dze przekazane zostan± do Domu dla Dzieci w Gryzlinach w wojewodztwie Warmińsko-Mazurskim, który wspierany jest już od wielu lat przez organizatora balu Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii "STEP".

W tym roku Dom dla Dzieci w Gryzlinach otrzyma tak duże wsparcie, ponieważ sumę zebran± na loterii podwoiło ubezpieczeniowe konsorcjum Eureko, którego przedstawiliciele także bawili się na XI Balu Karnawałowym Polonii w Holandii. W sumie do białego rana bawiło się ponad 200 osób.

Na balu spontanicznie biuro po¶rednictwa pracy GREGOR BV z Schijndel (wła¶cicielami s± Państwo Ewa i Grzegorz Palacz) postanowiło dołożyć drugie tyle na rzecz dzieci z GryĽlin, tak więc ł±czna suma naszego datku wynosi ponad 5200 euro!

Działalno¶ć charytatywna STEPu możliwa jest dzięki sponsorom loterii, którzy i tym razem licznie wł±czyli się do akcji tj. BDO New Markets, Barbara Borecka, Maria Diduch, Eureko, Globus, Gregor Uitzendbureau, Heineken, LOT, Molenaar Tours, PAP i Simonse Tours.

Centrum Szkoleniowe PAP w Zegrzu - Oddział Polskiej Agencji Prasowej SA zafudnowało tygodniowy pobyt dla dwóch osób bawi±cych się na Balu Polonii. Z tej okazji skorzystaj± dwaj Holendrzy, którzy z przyjemnoci± - jak powiedzieli - odwiedz± Polskę.

 

Gociem honorowym balu Polonii w Holandii był ambasador RP w Hadze pan Jan Michałowski z małżonk±.

A na tegoroczny bal STEPu przyszli nie tylko Polacy i mieszane polsko-holenderskie pary, ale po raz pierwszy było także wielu rdzennych Holendrów, którzy mieli okazję zatańczyć poloneza, mazura a nawet krakowiaka pod profesjonalnym okiem zespołu tanecznego Syrena z Brunssum w Limburgii.

 

Zgodnie z tradycj± Balu Karnawalowego dyplom "Honorowego Przyjaciela Polonii w Holandii za rok 2002" został przyznany pani Marii Diduch za wieloletni± promocję sztuki polskiej w Holandii oraz współpracę z Poloni±.

Pani Maria Diduch jest artyst±-plastykiem mieszkajac± od 1974 roku w Holandii. Swoje dzieła z papieru ręcznie czerpanego - ksi±żki, instalacje i obrazy - wystawia od lat w galeriach i muzeach Beneluksu, Niemiec oraz Polski. W ubiegłym roku otrzymała Grand Prix belgijskiej królowej Fabiolii na X Międzynarodowym Biennale Sztuki Koronki w Brukseli. Nagrodzone prace lauretki s± obecnie eksponowane w Heidelbergu (Niemcy), poczym bed± wystawiane w Madrycie i Paryżu, a za rok trafi± do The National Craft Museum w Nowym Jorku. Dzięki inicjatywie STEPu prace Marii Diduch s± też do końca lutego br. eksponowane w Radzie Społeczno-Gospodarczej (SER) w Hadze (zobacz więcej: www.polonia.nl/wydarzen.html).

"STEP" to prężnie działaj±ca organizacja "netwerkowa", założona w 1991 roku przez grupę Polaków mieszkaj±cych w Holandii. Jej celem poza działalnoci± charytatywn± jest wspieranie i pogłębianie polsko-holenderskich kontaktów gospodarczych, kulturalnych i naukowych; promocja Polski i działalno¶ć informacyjna na rzecz Polaków w Holandii. Prowadzi strony internetowe www.polonia.nl , na które serdecznia zaprasza wszystkich internautów.

Haga 10.02.2003

2003.02.13 STEP