Szczecińskie Kaziuki

 

Tegoroczne Kaziuki w Szczecinie obchodzone by³y bardzo uroczycie. Rozpoczź³a je wystawa "Dawna Wileńszczyzna" w Ksi±ænicy Pomorskiej. Znalaz³y siź na niej eksponaty przyniesione przez ludzi, którzy 40 czy 50 lat temu wyjechali z Wilna i jego okolic i zamieszkali na Pomorzu Zachodnim.

 

By³a teæ uroczysta msza w katedrze szczecińskiej, odprawiona przez Kresowiaka ks. bp Mariana B³aæeja Kruszy³owicza ofm, za wszystkich Wilnian i Kresowiaków zamieszka³ych w Szczecinie i wreszcie wspania³y wystźp Polskiego Ludowego Zespo³u Pieni i Tańca "Wileńszczyzna" z Litwy, kierowany przez Jana Mincewicza. By³y teæ stragany z wileńskimi piernikami i palmami. Wszystko jak na Wileńszczy¼nie. Organizatorem szczecińskich Kaziuków by³o tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjació³ Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródka i Polesia "¦wite¼".

 

Otwarcie wystawy "Dawna Wileńszczyzna"
w Ksi±ænicy pomorskiej

Palmy wileńskie na straganie w Szczecinie

 

 


Polski Ludowy Zespó³ Pie¶ni i Tańca "Wileńszczyzna"

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski

 

2003.03.11 Nasza Polonia