Pamięć o Katyniu na Antypodach

(21/6/2002 CyberExpress)

David Mirams - Nowozelandczyk, który nie ma żadnych powi±zań z Polsk± - założył na serwerze w Australii witrynę internetow± powięcon± Masakrze Katyńskiej. "Nie jestem Polakiem, Żydem, Katolikiem, ani nikim innym w jakikolwiek sposób zwi±zanym z Katyniem. Po prostu uważam, że ten temat powinien być udostępniony dla ogółu społeczeństwa. Studiuję sprawę katyńsk± już wiele lat, odwiedziłem miejsca mordu dwa razy i będę prowadzić witrynę powięcon± tej zbrodni tak długo jak tylko będę mógł." - mówi w skrócie o sobie pan Mirams.

Witryna www.katyn.org.au jest naprawdę imponuj±ca, bez wzgledu na to czy jej autor ma powi±zania z Polska czy nie. Wiekszo¶ć materiałów dostepna jest w dwóch językach, polskim i angielskim. Czytelnika uderza ogromna ilo¶ć materiałów archiwalnych, dokumentów z tamtych dni oraz szczegółowa znajomo¶ć tematu przez autora. Jego artykuły na temat Zbrodni Katyńskiej s± wnikliwe i pouczaj±ce. David Mirams, który uważa się za historyka tematu Zbrodni Katyńskiej, wygłaszał również przemówienia na temat Katynia, m.in. przed forum Zwiazku Polaków w Wellington, Nowa Zelandia.

Powięcenie oraz zaangażowanie pana Mirams w sprawę obcego mu narodu budzi podziw i uznanie. W pracy pomagaj± mu wprawdzie Polacy w Australii i Nowej Zelandii, lecz ogranicza się to głównie do tłumaczenia materialów na język polski, którym pan Mirams w ogóle nie włada. Natomiast gros ciężkiej i żmudnej roboty archiwalnej i badawczej pan Mirams bierze na siebie i robi to doskonale już od kilku ładnych lat.

Panu Mirams należ± się wielkie dzięki od Narodu Polskiego za bezinteresown± pomoc w rozwikłaniu nadal nieujawnionych sekretów dotycz±cych Zbrodni Katyńskiej i powi±zanych z ni± innych masakr polskich obywateli przez NKWD w okresie wojennym.

Robert Jaworski

(C) CyberExpress

http://www.cyberexpres.com/

Zobacz także:
www.katyn.org.au