"Nadzy i martwi" w polskiej wersji jźzykowej ponownie na deskach teatru Dakota

 2014.01.28 Nasza Polonia

Haga - 1 lutego 2014 roku, po raz kolejny, zostanie wystawiony spektakl "Nadzy i martwi" w polskiej wersji jźzykowej. To dodatkowe przedstawienie jest wynikiem ogromnego zainteresowania, jakim cieszy³ siź spektakl wród polskiej publicznoci.

 Wszystkich tych, którzy nie mieli okazji zobaczyę naszego przedstawienia, a takæe tych, którym podoba³o siź ono szczególnie, zapraszamy w sobotź 1 lutego o godz. 20.15 do teatru Dakota.

 Koszt biletu wynosi 12 Euro.

Zakupu biletu moæna dokonywaę juæ teraz na stronie teatru Dakota pod adresem:

http://www.theaterdakota.nl/agenda/bloot-en-levenloos-poolse-versie/

Rezerwacji biletu moæna dokonaę telefonicznie pod numerem:

070 326 55 09

oraz mailowo pod adresem:

kassa@theaterdakota.nl

Miejsce spektaklu: Teatr DAKOTA, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag.

Zapraszamy!

Aktualnie rozpoczynamy prace nad holendersk± wersj± jźzykow± spektaklu, która zostanie Wam zaprezentowana 4 kwietnia 2014 roku.

Ten multimedialny spektakl, przygotowany i przedstawiany w polskiej i holenderskiej wersji jźzykowej, to pierwszy projekt naszej fundacji.

Reæyserem spektaklu jest Izabela Pacholec, reæyserem projekcji wideo Marta Bujnowicz-Widerska. Opiekź artystyczn± nad spektaklem sprawuje Wojciech Cecherz.

 Wszyscy twórcy spektaklu: zobacz tutaj

Bloot en Levenloos (Poolse Versie)

Op zaterdag 1 februari wordt de Pools gesproken versie van 'Bloot en Levenloos' wegens grote belangstelling van het Poolse publiek nog een keer gespeeld in Theater Dakota.

'Nadzy i martwi' to dramat opisuj±cy wycinek polskiej rzeczywistoci emigracyjnej w Holandii. Spektakl po polsku.

Bloot en levenloos (Nadzy i martwi) is een toneelstuk over Poolse arbeidsimmigranten die in een verwaarloosd werkhotel in het industriegebied van Dordrecht wonen. Het drama met haar sterke dialogen, geladen emoties en scherp uitgewerkt personages sleepte reeds de Gdanks Drama Prize in de wacht. Deze productie van Pools-Nederlandse Stichting Medea is in Theater Dakota in zowel Poolse versie (november 2013) als de Nederlandse versie (8 maart 2014) te zien. De regie ligt in de handen van Izabela Pacholec en Marta Bujnowicz-Widerska.

Inscenizowany tekst, opisuj±cy wycinek polskiej rzeczywistoci emigracyjnej w Holandii, Grzegorz Bartos stworzy³ na bazie w³asnych dowiadczeń. Dramat ten zosta³ szeroko doceniony i nagrodzony na wspó³czesnej polskiej scenie literackiej. "Nadzy i Martwi" w haskim teatrze Dakota to produkcja nowo powsta³ej, polsko-niderlandzkiej fundacji artystycznej. W formie artystycznej spektakl ma postaę multimedialnego, klasycznie obsadzonego spektaklu, który w swej inscenizacji po³±czy sztukź teatraln± i filmow±. Premiera tej sztuki w jźzyku polskim mia³a miejsce w listopadzie 2013. Z uwagi na ogromne zainteresowanie polskiej publicznoci zostanie ona zaprezentowana ponownie 1 lutego br. 
W  jźzyku niderlandzkim przedstawienie bździe mieę miejsce wiosn± 2014 br.

Ten spektakl to konfrontacja dwóch wiatów, które spotkaj± siź ze sob± w przestrzeni teatralnej. To odwaæne, i pokojowe jednoczenie, zaproszenie do dialogu po- miźdzy polskim a holenderskim spo³eczeństwem. Tematem tego dialogu jestemy MY, polscy emigranci w Holandii. 'Nadzy i Martwi' zadaj± pytanie: 'czy wybór naleæy do nas?'

Spektakl w jźzyku polskim: 1 lutego 2014.

Miejsce spektaklu:
 Teatr DAKOTA, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag.

rezerwacja: www.theaterdakota.nl 
godz.: 20:15
cena biletu: 12 Euro