Kurs dla dzieci/ Cursus voor kinderen

 

2010.02 28 Nasza Polonia

 

Niderlandzki Dom Polski, wspólnie z Polską Poradnią Zdrowia Psychicznego GGZ Keizersgracht, organizuje dwumiesięczny kurs dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

 

Kurs ten ma na celu ułatwienie dzieciom dostosowania się do nauki w holenderskiej szkole i w społeczenstwie. Zajęcia, w formie zabawowej, ukierunkowane są na stymulowanie rozwojowych funkcji u dziecka, wzmacnianie jego poczucia własnego "Ja" i kszałtowania pozytywnego obrazu o sobie.

 

Kurs będzie prowadzony przez dyplomowaną nauczycielkę nauczania początkowego, przy wspołuczestnictwie psychologa. Obecność jednego z rodziców w czasie zajęć jest niezbędna. W przerwie między zajęciami istnieje możliwość rozmów z rodzicami na temat postępów dziecka.

 

Czas zajęć: w każdą niedzielę od 7 marca 2010, od godziny 14.00 - do 16.30.

Przerwa w związku z Wielkanocną niedzielą zostanie omowiona wspólnie z rodzicami.

 

Miejsce: Polski Ośrodek Zdrowia Psychicznego "GGZ Keizersgracht"

Keizersgracht 174

1016 DW Amsterdam

 

Info i zapis:

Fundacja Niderlandzki Dom Polski, tel. 020-627 68 68, email: dompolski@dompolski.nl

lub Bozena Borysowicz, tel. 070-327 67 38 lub 06-239 4939, email: bo.borysowicz@wanadoo.nl

Zobacz też: www.dompolski.n
lub www.ggzkeizersgracht.nl

 

 

Het Nederlands Pools Huis organiseert samen met GGZ Keizersgracht een twee maanden durende cursus voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

 

De doelstelling is om kinderen te helpen zich beter aan te passen aan Nederlandse onderwijs en maatschappij. De activiteiten richten zich, spelenderwijs, op het stimuleren bij het kind van de ontwikkelingsfuncties die nodig zijn voor het leren, het versterken van het 'ik-gevoel' en het vormen van een positief zelfbeeld.

 

De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde Poolse leerkracht in samenwerking met een psycholoog. De aanwezigheid van een ouder tijdens de cursusactiviteiten is noodzakelijk. Tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid tot gesprekken met de ouders over de vorderingen van het kind.

 

Cursustijd:

Elke zondag vanaf 7 maart 2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Het eventueel inhalen van de Paaszondag wordt samen met de ouders besproken.

Cursusadres:

GGZ Keizersgracht

Keizersgracht 174

1016 DW Amsterdam

 

Info en inschrijven:

Nederlands Pools Huis, telefoon 020-627 68 68, email: dompolski@dompolski.nl
en/of

Bozena Borysowicz, telefoon 070-327 67 38, mobiel 06-239 4939, email: bo.borysowicz@wanadoo.nl

 

Zie ook: www.dompolski.nl

www.ggzkeizersgracht.nl