Obchody '20 lat po upadku komunizmu w 1989 r.'

 

2009.10.27 Nasza Polonia

 

Wszdzie celebruje si fakt, e 20 lat temu, w 1989 r., pad komunizm w Europie rodkowej. Ten pamitny rok zacz si w Polsce z okrgym stoem i czerwcowymi wyborami, wydarzeniami, ktre utoroway drog dla krajw ociennych i ostatecznie doprowadziy do upadku muru berliskiego. To ostatnie wydarzenie zrobio najwiksze wraenie na opinii publicznej, w zwizku z czym kumulacj obchodw mamy wok daty 9 listopada.

 

Jedna ze struktur, powicajcych uwag wydarzeniom w 1989 r. to EUNIC, organizacja skupiajca przedstawicielstwa kulturalne krajw Unii Europejskiej. Projekt '89 + 20' skada si z szeregu imprez, cechujcych si wspprac rnych krajw. Oficjalny pocztek zainaugurowano 7 padziernika w amsterdamskim Oude Kerk otwarciem wystawy 'Behind Walls' - midzynarodowego zbioru zdj pokazujcych bariery, mury i przeszkody. W krtkich wystpieniach ambasadorzy Niemiec i Czech podkrelali, w obecnoci ambasadora RP Janusza Staczyka, wag wydarze w Polsce dla dalszego rozwoju sytuacji w caym regionie. Odbyy si te w Amsterdamie i Hadze rne debaty powicone minionemu dwudziestoleciu.

logo wystawy gazet z 1989

 

W Haskim Nutshuis, Riviervismarkt 5, trwa wystawa gazet z 1989 r. 'Koniec Ery', ktra w listopadzie przeniesie si do Persmuseum w Amsterdamie, gdzie bdzie do obejrzenia a do lutego. W tym samym Nutshuis odbdzie si 29-go padziernika otwarcie festiwalu filmw dokumentalnych, w ramach ktrego bdzie mona midzy innymi obejrze 'Jak si to Robi', dugi dokument Marcela oziskiego o polityce. Pniej zacznie si w Haskim Filmhuis mini-festiwal filmw fabularnych - z 'Od do Radoci' jako wkadem polskim.

 

Peny program, rwnie innych jeszcze imprez, mona znale na stronie: www.eunic-netherlands.eu

 

Jan Minkiewicz

 

VIERING '20 JAAR NA DE VAL VAN HET COMMUNISME IN 1989'

 

Overal worst nu gevierd, dat 20 jaar geleden, in 1989, het communisme in Centraal Europa tot een einde kwam. Dat gedenkwaardige jaar begon in Polen met de Ronde Tafel en verkiezingen in juni, gebeurtenissen die de weg baanden voor de buurlanden en uiteindelijk leidden tot de val van de Berlijnse muur. Dat laatste gebeuren heeft de meeste indruk gemaakt op de publieke opinie, vandaar dat de meeste herdenkingen rond de datum van 9 november plaatsvinden.

 

Een van de structuren, die aandacht besteden aan de gebeurtenissen van 1989, is EUNIC, de organisatie die de culturele vertegenwoordigingen van de EU-landen verenigt. Het project '89 + 20' bestaat uit verschillende onderdelen, waarin de samenwerking tussen verschillende landen in naar voren komt. Het officile startschot was op 7 oktober in de Amsterdamse Oude Kerk met de opening van de tentoonstelling 'Behind Walls', een internationale expositie van foto's over barrieres, muren en hindernissen. In korte speeches benadrukten de Ambassadeurs van Duitsland en Tsjechi in het bijzijn van de Poolse Ambassadeur Janusz Staczyk het speciale belang van Polen voor de verdere ontwikkelingen in de hele regio. Ook vonden in Amsterdam en Den Haag verschillende debatten plaats, geweid aan de voorbije 20 jaren.

 

In het Haagse Nutshuis, Riviervismarkt 5, hangt een tentoonstelling van kranten uit 1989 'End of an Era', die in november verhuist naar het Amsterdamse Persmuseum en daar tot februari blijft. In hetzelfde Nutshuis vindt op 29 oktober de opening plaats van een festival van documentaire films, in het kader waarvan onder meer te zien zal zijn 'How It's Done', een lang document van Marcel oziski over politiek. Later begint een minifestival van speelfilms in het Haags Filmhuis - met de 'Ode to Joy' als Poolse inbreng.

 

Het volledige programma, ook van andere evenementen, is te vinden op: www.eunic-netherlands.eu

 

Jan Minkiewicz