TV Polonia cyfrowo


2005.09.26 Nasza Polonia


Po 30 wrzenia nowoczeniejsza TV Polonia. Polska telewizja publiczna doł±cza do innych europejskich telewizji w zakresie technologii. O przyczynach zmian mówi Dyrektor Programu Satelitarnego TVP S.A. TV Polonia, Antoni Bartkiewicz.

- Czytelników naszej gazety zaniepokoiło, dlaczego tak nagle decyduj± się Państwo na zmianę systemu nadawania?

- Decyzja o cyfrowym nadawaniu TV Polonia nie została podjęta pochopnie. Przemawiały za ni± liczne argumenty, w tym dbało¶ć i troska o naszych widzów. Większo¶ć telewizji europejskich nadaje już swoje programy w standardzie cyfrowym, co wynika z nieuchronnoci prawideł rynkowych. Ale przede wszystkim zmiana ta podnosi jako¶ć obrazu i dĽwięku.

- Odbieramy sygnały od naszych czytelników a Państwa widzów o krótkim terminie wyznaczonym na dostosowanie się do nowych warunków…

- Zgadzam się, że czas na dokonanie zmiany wydawać się może zbyt krótki. Jednakże natychmiast po zakończeniu procesu negocjacji zaczęlimy informować naszych widzów o tym, w jaki sposób można nas będzie ogl±dać z nowego satelity - Astra. Wiem, że dla Polonii europejskiej satelita Astra i odbierane z niego programy nie s± niczym nowym. Spodziewam się, że dla większoci naszych widzów dostosowanie się do odbioru cyfrowego nie nastręczy kłopotów.

- Jak zatem w prosty sposób wytłumaczyć, co mamy robić, by móc ogl±dać TV Polonia po
1 paĽdziernika?

- Wszyscy widzowie, którzy ogl±daj± nasz program z platform cyfrowych i kabla, nie będ± mieli żadnych kłopotów z dalszym jego odbiorem. Odbiorcy indywidualni powinni sprawdzić swoje odbiorniki satelitarne oraz konwertery anten satelitarnych. Czę¶ć z nich - analogowe - powinny zostać wymienione na cyfrowe. Z mojej wiedzy wynika, iż ceny tych urz±dzeń s± już na tyle przystępne, że nie powinny znacz±co obci±żać budżetów domowych. Nowa pozycja satelitarna naszego programu, to satelita Astra 19,2o Wschód.

- Czytelnicy pytaj±, czy program będzie zakodowany i płatny?

- Pragnę uspokoić: nie zmieni się charakter naszego programu, w dalszym ci±gu TV Polonia będzie programem niekodowanym i nieodpłatnym. Zapraszam wszystkich czytelników, wszystkich naszych widzów, sympatyków TV Polonia do ogl±dania naszego programu z nadziej± na częste goszczenie w Państwa domach. Zostańcie z nami, bo TV Polonia, to Polska bliżej Ciebie. Zapraszam także na strony internetowe: http://www.tvp.pl/polonia . Zachęcam również do korzystania z porad ekspertów udzielanych pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu + 48 (22) 547 80 80.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym dziale MOZAIKA POLONIJNA (red. Nasza Polonia)