2013.12.23 Nasza Polonia

Jako, że nadchodz± ¦więta, publikujemy wiersz Agnieszki Sadlakowskiej pt. 'Wigilia' i wersję angielsk± wiersza 'Eve'.

Agnieszka Sadlakowska. Fotografia - Daniel Chorup

Wigilia

------------

kruche jak kwiaty zimowe

w tafli lodu

jak nieg

i opłatek

kilka słów

życzeń dobrych

 

ogień kominka

wiece tak cicho płon± razem

wierk

lasem zapachniał

suszone grzyby

mchem

 

jedyna w roku

Cicha Noc

--------------------------------------------

Agnieszka Sadlakowska

 

Eve - Wigilia

------------

fragile like winters flowers

in sheets of ice

as snow

and wafer

 a few words

good wishes

 

the fireplace

so softly burning candles together

spruce tree

smells like forest

dried mushrooms

moss

 

the only in the year

Silent Night

--------------------------------------------

Agnieszka Sadlakowska

Amsterdam