Zmar Jan Minkiewicz (1946 - 2014)


2014.04.21 Nasza Polonia

 

 

Ze smutkiem informujemy, e nasz kolega, dziennikarz, publicysta Janek Minkiewicz zmar nagle wczoraj 20 kwietnia 2014 roku.


O jego mierci powiadomia nas jego ona Barbara Malak-Minkiewicz.

 

Pogrzeb odbdzie si 29 kwietnia o godzinie 12 tej na cmentarzu Nieuwe Ooster w Amsterdamie.

 

Jan Minkiewicz urodzi si 7 stycznia 1946 roku w Szwecji, wychowa si we Vlissingen (prowincja Zelandia) w poudniowo-zachodniej czci Holandii.


W latach od 1964 do 1970 studiowa Politologi na Uniwersytecie Amsterdamskim.

 

Od grudnia 1981 do 1989 by rzecznikim Biura Solidarnoci w Amsterdamie.

 

 

Na zdjmciu Jan Minkiewicz (po prawej) z Lechem Was

 

 

Na zdjmciu Jan Minkiewicz z Wadkiem Frasyniukiem

 

Redakcja Nasza Polonia