Fotoreprta ze Starego Miasta w Gdasku

W przeddzie Nowego Roku

2007.01.21 Nasza Polonia

Spokojna noc, bezwietrzna, dobra na fotografowanie. Woda niczym lustro odbija wiata. Ludzie si w domach pochwali. Cisza i spokj na ulicach w centrum miasta. Nie zdarza si to czsto, ale jednak.

W przeddzie Nowego Roku, kiedy stary rok nie ma ju nic do stracenia, krajobraz miejski przepenia spokj i harmonia.

 

Piotr wikliskiFoto's Piotr wikliski