2009.03.15 Nasza Polonia

VII World Congress of Medical Polonia

 

16-19 September 2009
Torun, Ponand

 

We would like to kindly inform you about the VII World Congress of Medical Polonia. Our information is being sent to every Polish doctor and dentist working and living abroad and all doctors and dentists of Polish origins. The whole event will be a perfect occasion for participants to exchange their experience and medical approach. The main purpose of the Congress is to integrate medical professionals both Polish and from Polish societies abroad. If any Polish doctors and/or dentists work in your organization we will be very greatful if you could forward the information to them.

For more information we invite you on our internet website (in polish):

http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/

Office:

Poland, 87-100 Torun

20 Chopina str.

e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.org.pl tel./fax (+48 56) 655 41 60, 655 41 61 VII

ŚWIATOWY KONGRES POLONII MEDYCZNEJ

16-19 WRZE
ŚNIA 2009
TORUŃ, POLSKA

W imieniu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych oraz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej mamy zaszczyt zaprosid Paostwa do Torunia, gdzie w dniach od 16 do 19 września 2009 roku odbędzie się VII Światowy Kongres Polonii Medycznej. Współorganizatorami Kongresu są Naczelna Izba Lekarska, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2009 roku, kiedy Federacja obchodzid będzie XV-lecie swojego istnienia odbędzie się już VII Światowy Kongres Polonii Medycznej. Będzie to Kongres specyficzny, gdyż wiele czasu zostanie poświęcone pracy nad tworzeniem nowego modelu Federacji odpowiadającemu wyzwaniom medycyny XXI wieku i zmieniającym się potrzebom Polonii medycznej(…). Obecnie coraz wyraźniej zarysowuje się konflikt między terapeutyczno-technologicznymi możliwościami medycyny, etycznymi podstawami lekarskiego postępowania a ekonomicznymi uwarunkowaniami działania ochrony zdrowia. W czasie naukowych sesji będziemy mogli zapoznad się z tymi problemami poprzez pryzmat doświadczeo lekarzy specjalizujących się w leczeniu chorób układu pokarmowego. Jeszcze bardziej wyraziście ujawnią się dylematy współczesnej medycyny podczas sesji dotyczących zdrowia młodego i starego pokolenia. Każdy z nas bez względu na specjalizacje powinien byd zorientowany jaki diagnostyczny arsenał jest aktualnie do dyspozycji lekarzy. Z Diagnostyczną rzeczywistością - jej wspaniałymi osiągnięciami i zarazem ograniczeniami zapoznad się będzie można w czasie obrad kongresowych. Ponadto zorganizowane będą satelitarne konferencje: okulistyczna, stomatologiczna, informatyki medycznej oraz warsztaty etyczne. Celem Kongresu, poza naukowymi prezentacjami i debatami, jest integracja polonijnych i polskich środowisk medycznych. Sprzyjad temu powinien bogaty program imprez towarzyszących o charakterze artystycznym, krajoznawczym i sportowym. Toruo to miasto sławne na całym świecie nie tylko dzięki Mikołajowi Kopernikowi. Z racji wartości historycznej Toruo został w 1997 r. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale i tak wszystkim kojarzy się z głównie z wielkim astronomem i piernikami…

Toruń liczy ponad 200 tysięcy mieszkaoców. To miasto ponad trzystu zabytków, dostojnie stare w centrum, nowoczesne i zielone na obrzeżach, przecięte wielką wstęgą Wisły. W 2009 roku honorowy patronat nad VII Kongresem Polonii Medycznej obejmie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Lech Kaczyoski. Patronat medialny obejmie TVP Polonia. W skład komitetu honorowego Kongresu weszło już wiele wspaniałych osobistości ze świata medycznego i politycznego. Program VII Kongresu Polonii Medycznej*: (Merytoryczna częśd Kongresu odbywad się będzie w aulach Wydziału Prawa UMK) Dzieo 1 - 2009-09-16 środa

 

- 14.00 - Msza Św. w Kościele Świętych Janów (Bazylika)

 

- 16.30 - Inauguracja Kongresu w Auli UMK

 

Występ Chóru Akademickiego Wykład inauguracyjny - prof. Jan Komorowski (The Linnaeus Centre for Bioinformatics Uppsala University, Szwecja) "Genom - regulatory transkrypcji: globalna analiza regulacji genów w poznawaniu patogenezy chorób cywilizacyjnych."

 

- 18.00 - 19.00 - Posiedzenie Rady Federacji

 

- 20.00 - 23.30 - Turniej szachowy

 

- 20.00 - 00.00 - "Magiczny Toruo nocą"

 

Dzieo 2 - 2009-09-17 czwartek

 

- 10.45 - 11.00 - przerwa

 

- 09.15 - 10.45 - wykłady

 

- 11.15 - 13.00 - przerwa

 

- 15.00 - 17.00 - wykłady

 

 

- 09.00 - 17.00 - Turniej tenisa ziemnego

 

- 17.15 - 18.00 - Posiedzenie Rady Federacji

 

- 18.00 - 22.00 - Rejs statkiem po Wiśle

 

- 18.00 - 22.00 - Seans w Planetarium

 

- 18.00 - 23.00 - Biesiada Staropolska

 

Dzieo 3 - 2009-09-18 piątek

 

- 10.45 - 11.00 - przerwa

 

- 09.15 - 10.45 - wykłady

 

- 11.15 - 13.00 - przerwa

 

- 15.00 - 17.00 - wykłady

 

 

- 09.00 - 17.00 - Turniej tenisa ziemnego

 

- 10.00 - 16.00 - Wycieczka do Golubia Dobrzynia

 

- 10.00 - 10.45 - Spotkanie z nauką toruoską

 

- 11.00 - 12.00 - Spotkanie z władzami Miasta Torunia

 

- 12.00 - 13.00 - Lekkoatletyka - bieg 100 m

 

- 13.00 - 14.00 - Lekkoatletyka - bieg 400 m

 

- 17.15 - 18.00 - Posiedzenie Rady Federacji

 

- 18.00 - 22.00 - Rejs statkiem po Wiśle

 

- 18.00 - 22.00 - Seans w Planetarium

 

- 18.00 - 22.00 - Żywe Muzeum Piernika

 

- 19.00 - 23.00 - Bankiet w Dworze Artusa

 

- 19.00 - 21.00 - Spektakl " List w Butelce" - kolacja

 

Dzieo 4 - 2009-09-19 sobota

 

- 10.45 - 11.00 - przerwa

 

- 09.15 - 10.45 - wykłady

 

- 11.15 - 13.00 - przerwa

 

- 13.30 - uroczystośd zamknięcia Kongresu

 

Po Kongresie - 2009-09-20 niedziela Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie i Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział w Częstochowie zapraszają na sympozjum "Szkoła lwowska i jej wpływ na medycynę polską" Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej (Toruo)

*program VII Kongresu Polonii Medycznej może ulec zmianie.

W imieniu organizatorów zapraszamy do magicznego Torunia i uczestnictwa w VII Światowym Kongresie Polonii Medycznej. Zwracamy się również z prośbą o pomoc w propagowaniu idei Kongresu Polonii Medycznej poprzez informowanie, zarówno potencjalnie zainteresowanych środowisk lekarskich, jak i indywidualnych lekarzy. Więcej informacji znaleźd można na stronie internetowej - http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/. Zapraszamy również do kontaktu z biurem Kongresu Polonii Medycznej:

Biuro

Polska, 87-100 Toruo, ul. Chopina 20 e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.org.pl tel./faks (+48 56) 655 41 60, 655 41 61