Teatr Komuna Warszawa w Amsterdamskim Veemtheater

 

2014.03.13 Nasza Polonia

 

W ramach miźdzynarodowego programu teatrów eksperymentalnych "Out of the Box" wyst±pi³ w sobotź 8 marca w Amsterdamskim Veemtheater teatr Komuna // Warszawa ze spektaklem "Polish Artists Do It Cheaper".

 

 

Scena ze spektaklu - Foto Magda Mosiewicz (KomunaWarszawa)

 

W obliczu ciźę na kulturź w prawie wszystkich krajach Unii teatry musz± siź zastanawiaę nad sposobami przeæycia. Komuna // Warszawa wymyli³a wykorzystanie taniej polskiej si³y roboczej. Jeli Polacy mog± za ma³e pieni±dze zbieraę szparagi i pieczarki i remontowaę domy, to dlaczego nie mielibymy oferowaę Holendrom tanich spektaklów i taniej publicznoci. I faktycznie komuna przywioz³a ze sob± pe³en autokar polskich widzów. Skromny i wiźc tani spektakl dotoczy³ problemu interakcji miźdzy teatrem a widowni± a szczególnie kr±æy³ wokó³ problemu przejmowania sztuki i kultury przez Internet i zmniejszania budæetów na æyw± sztukź.

 


Scena ze spektaklu - Foto Magda Mosiewicz (Komuna Warszawa)

 

Po spektaklu widownia - która wype³ni³a salź do ostatniego miejsca - zosta³a poczźstowana wódeczk±, serkiem i ogórkami.

 

Jan Minkiewicz

 

THEATER KOMUNA WARSZAWA IN HET AMSTERDAMSE VEEMTHEATER

 

In het kader van het internationaal programma van experimentele theaters "Out of the Box" trad op 8 maart in het Amsterdamse Veemtheater de groep Komuna // Warszawa op met het stuk "Polish Artists Do It Cheaper".

 


Foto Magda Mosiewicz (Komuna Warszawa)

 

In het licht van het snijden in cultuursubsidies in vrijwel alle EU-landen moeten theatergroepen zich bezinnen op overlevingsstrategieėn. Komuna // Warszawa kwam op het idee de goedkope Poolse arbeidskrachten te benutten. Als Polen voor weinig geld asperges en champignons kunnen plukken en huizen opknappen, waarom zouden zij dan niet de Nederlanders goedkope voorstellingen met een goedkoop publiek kunnen aanbieden. En inderdaad nam Komuna een hele bus publiek uit Polen met zich mee.


De summiere en dus goedkope voorstelling betrof het probleem van interactie tussen theater en publiek en draaide vooral om het probleem van overname van kunst en cultuur door internet en het verminderen van subsidies voor levende kunst.
Foto Magda Mosiewicz (Komuna Warszawa)


Na de voorstelling werd het publiek - dat de zaal opgevuld had tot de laatste stoel - vergast op wodka, kaas en augurken.

 

Jan Minkiewicz


Komuna // Warszawa (PL) is een onafhankelijke theatergroep

 

http://komuna.warszawa.pl/what-is-komuna-warszawa-commune-warsaw/