PNKV Boekenservice

2004.01.11 Nasza Polonia

Via de PNKV-Boekenservice kunnen onderstaande uitgaven besteld worden. De genoemde prijzen gelden tot het einde van het kalenderjaar 2004 (verhoging van verzendkosten vanwege tariefwijzigingen voorbehouden). De prijzen worden berekend in euro's.

Bestellingen dienen bij voorkeur te geschieden door het van toepassing zijnde bedrag over te maken op Postbankrekening 6042 van de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging te Woerden. Vermeld steeds duidelijk welke uitgave u wenst te ontvangen.

De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland.

U ontvangt het bestelde binnen twee weken nadat de PNKV uw betaling ontvangen heeft franco thuis. Indien u uw bestelling sneller in huis wilt hebben kunt u het bestelde ook onder rembours toegezonden krijgen. De rembourskosten ad euro 8,00 komen dan boven op de hierna te noemen bedragen.

Voor het buitenland gelden daarentegen hogere verzendkosten. Voor eventuele informatie en bestellingen kunt u kontact opnemen met de kontaktpersoon van de PNKV-Boekenservice. Telefonisch :

0348- 42 12 38, bij voorkeur na 19.30 uur of per e-mail: boekenservice@pnkv.nl.

PNKV-uitgaven

Barbara Bartnicka e.a."Wij leren Pools" is 1995 vertaald en bewerkt door Liesbeth Schnack. Het cursuspakket bestaat uit twee boeken en een dubbel CD. en het Hulpboek (oplossingen van de oefeningen en aanvullende oefeningen ).

De prijzen zijn als volgt:

Pakketnummer

Omschrijving

Prijs (géén leden)

Ledenprijs

 

Studiepakker COMPLEET

 

"Wij leren Pools" deel 1 en 2 en bijbehorend hulpboek en dubbel CD.

(eventueel cassettes )

 

60 euro

 

55 euro


- Er zijn nog 10 sets verkrijgbaar van : Uczymy siź Polskiego; podrźcznik jźzyka polskiego dla cudzoziemców, Kielce 1994 ; 2 banden, van Barbara Bartnicka. Prijs euro 20,-.

Deze boeken richten zich op niet-poolstaligen, maar zijn in het Pools geschreven; het veronderstelt wel een behoorlijke basiskennis Pools om zinvol gebruikt te kunnen worden.

Taalboeken, taalgidsen & woordenboeken

  • Jan Czochralski, Zakwoordenboek Nederlands Pools, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1997. Prijs euro 16,00).

Overige uitgaven

  • Zbigniew Tomkowski, Genera³ Maczek; najstarszy æo³nierz Rzeczpospolitej, Warszawa, 1994, 128 blz. met illustraties. Prijs: euro 3,40 .BIJZONDERE ACTIE OP IS OP! SLECHTS euro 2.50
    Een biografie van de in december 1994 overleden generaal, die in 1944 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van (vooral) West-Brabant.

Verder zijn ook via de PNKV verkrijgbaar:

  • Lucia Thijssen, Polska i Niderlandy: 1000 lat kontaktów, Zutphen, Walburg Pers, nieuwe druk 2003 Prijs: euro 50,00 exclusief verzendkosten.
  • Een bloemlezing van gedichten van de Poolse Nobelprijswinnaar Wis³awa Szymborska, Uitzicht met een zandkorrel; gedichten vertaald door Gerard Rasch, Amsterdam. Meulenhoff, 1997 , 3e druk : Prijs 13 euro.
  • Józef Przybylski, Marzenia i rzeczywisto¶ę, Gdańsk, 2000, geļllustreerd, 223 blz. Prijs euro 11,-
    Relaas over het leven van een gedwongen Poolse emigrant, over het bestaan buiten het Poolse vaderland.


Website: www.pnkv.nl