Austeria w EYE

2014.03.08 Nasza Polonia

W ramach programu filmowego o Pierwszej Wojnie wiatowej "Austeria" w EYE - Muzeum Filmowe, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam. Wtorek 11marca 2014r. - 19.15

Austeria Jerzy Kawalerowicz (Polska 1983)
Jzyk: Polski, tytuy: Angielskie
102 min - Wielka Wojna na ekranie

Kupujcie bilety


Prowokacyjny, tragikomiczny dramat wojenny, w scenerii pierwszego dnia Pierwszej Wojny wiatowej. Barwne towarzystwo ukrywa si w karczmie tu przy granicy rosyjskiej: lokalni mieszkacy, grupa ydw z ssiedniej wsi, austriacka baronesa i wgierski husarz. [Wielka wojna na ekranie]


Liberalny ydowski karczmarz Alt Tag prowadzi Austeri ('karczm') w austrowgierskiej Galicji (obecnie zachodniej Ukrainie) tu przy granicy z Rosj, gdzie polski reyser Jerzy Kawalerowicz (1922 - 2007) rwnie si wychowa. Pierwszego dnia Pierwszej Wojny wiatowej karczm zalewa barwne towarzystwo, szukajce schronienia na t jedn noc, podczas gdy nadciga wojsko rosyjskie pod dowdztwem Cara. Szybko tworz si rne koterie i wybuchaj gorce dyskusje polityczne. Z gbokim ludzkim zrozumieniem i humorem Austeria ledzi grup ydw w zapowiedzi ich gboko tragicznego losu. Austeria oparta jest na powieci o tej samej nazwie Juliana Stryjkowskiego z 1966r. Stryjkowski wsppracowa te przy tworzeniu scenariusza.

Wprowadzenie przez Jana Minkiewicza (publicyst i tumacza).

We wsppracy z Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze.

Austeria (The Inn) zostaa zrestaurowana przez Studio KADR, studio filmowe przez lata kierowane przez Kawalerowicza (pokaz 2K). 

Cena online
Normalny: Euro 10,00
Dla dzieci: Euro 7,50
Przyjaciel EYE: Euro 7,50
Z rabatem: Euro 8,50

Austeria

Austeria in EYE Filmmuseum, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam
Dinsdag 11maart 2014 - 19.15

Austeria Jerzy Kawalerowicz (Polen 1983)

Taal: Pools, ondertitels: Engels
102 min - De Grote Oorlog in de film

Koop tickets

Provocatief, tragikomisch oorlogsdrama speelt zich af op de eerste dag van de Eerste Wereldoorlog als een bont gezelschap vlucht naar een herberg vlakbij de Russische grens: lokale bewoners, een groep Joden uit een naburig dorp, een Oostenrijkse barones en een Hongaarse huzaar. [De Grote Oorlog in de film]

De liberale Joodse herbergier Alt Tag bestiert een austeria ('herberg' in het Poolse dialect) vlak bij de Russische grens in de Oostenrijks/Hongaarse provincie van Galicia (tegenwoordig westelijk Oekraine), waar de Poolse filmmaker Jerzy Kawalerowicz (1922 - 2007) ook zelf is opgegroeid. Op de eerste dag van de Eerste Wereldoorlog wordt zijn herberg overspoeld door een bont gezelschap dat voor die nacht een veilig onderkomen zoekt, terwijl de Russische strijdkrachten onder leiding van de tsaar oprukken. Al snel ontstaan er allerlei onderlinge relaties en ontspinnen zich verhitte politieke discussies. Met veel menselijk inzicht en humor volgt Austeria een groep Joden aan de vooravond van hun diep-tragische lot. Austeria is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1966 van Julian Stryjkowski, die ook meewerkte aan het scenario.

Austeria (The Inn) werd gerestaureerd door Studio KADR, de filmstudio die jarenlang onder leiding stond van Kawalerowicz (vertoning op 2K).


Inleiding door Jan Minkiewicz (publicist en vertaler).
In samenwerking met de Ambassade van de Republiek Polen (Den Haag)