Brasaw: Festiwal Zespow Polskich

 

2004.10.03 Nasza Polonia


Brasaw, 26 wrzenia 2004.r.

 

 

Lekcje polskiego prowadzone przez Jarosawa Bartnika


Chcielimy dobrze przygotowa si do wyjazdu na pnocny skrawek Wileszczyzny, do Brasawia, bdcego obecnie miastem obwodowym na Biaorusi. Od wiosny 2004r. Oddzia Towarzystwa Przyjaci Grodna i Wilna w Ostroce zacz dziaa w tym kierunku.

 

Najwicej czasu pochono poszukiwanie sponsorw i wreszcie dobry znak z USA: Ryszard Ciskowski, czonek wadz Kongresu Polonii Amerykanskiej przesya nam od Polish Veterans Army Ass. z Bridgeport pierwsz wpat w wysokoci 320 dolarw . By to dobry pocztek . Dalej ju byo atwiej. W Ostroce kupilimy ksiki do nauki jzyka polskiego dla pocztkujcych, sodycze i upominki dla dzieci. W dniu 23 wrzenia delegacja naszego oddziau w skadzie Ireneusz Tercjak i Eugeniusz Skolmowski wyruszya w drog. Ich przewodnikiem bya Anna Stelmaczonek, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Ostroce, ktra obecnie pisze prac doktorsk z polonistyki przy Polskiej Akademii Nauk, a ktra jest obywatelk Biaorusi polskiego pochodzenia wanie z Brasawia.Widze , Ireneusz Tercjak, Andrzej Buczak i Eugeniusz Skolmowski przy grobie Tomasza Wawrzeckiego

 

Festiwal zorganizowano w Brasawskim Domu Kultury. Wzio w nim udzia 11 zespow i 6 solistw, cznie okoo 160 osb, dorosych i uczniw z okolicznych szk uczcych jzyka polskiego. Wszyscy byli zwycizcami. Zespoom uczestniczcym wrczylimy zakupiony przez nas sprzt RTV a dzieciom upominki. Byo tam wielu znamienitych goci i miejscowych Brasawian. By pan Ambasador RP Tadeusz Pawlak z on, by p. Konsul RP Andrzej Buczak z Miska, by przedstawiciel z kompanii LOT, Prezes Zarzdu Gwnego ZPB w Grodnie T. Kruczkowski, przedstawiciele z redakcji gazety "Gos znad Niemna".Festiwalowa scena w brasawskim Domu Kultury


Bardzo sympatycznie byo! Jak tradycja kae festiwalowe spotkanie rozpoczo si od porannej mszy witej w brasawskim kociele za o godzinie 12.00 nastpio otwarcie festiwalu. Wieczorem przy ognisku bya wsplna zabawa i rado z udanego spotkania.


Nasza delegacja miaa moliwo spotkania si z dziemi w trakcie nauczania jzyka polskiego, ktre zorganizowa Jarosaw Bartnik, nauczyciel szkoy im. Tomasza Wawrzeckiego. Wsplnie z Konsulem Andrzejem Buczakiem odwiedzili miejscowo Widze gdzie, co ciekawe, nie na cmentarzu lecz przy rozstaju drg, na skraju miasteczka znajduje si mogia Tomasza Wawrzeckiego (1753 1816), ostatniego Naczelnika Powstania Kociuszkowskiego 1794r.


By on synem Aleksandra Wawrzeckiego posa na Sejm Czteroletni. Tomasz urodzi si w Widzach owczyskich, studiowa prawo w Wilnie i za granic. Wiziony po powstaniu ponownie powrci na scen polityczn w 1815r.. W Krlestwie Polskim by czonkiem Rzdu Tymczasowego, senatorem, wojewoda, ministrem finansw.


Wielki wysiek organizacyjny, ktrym kierowa Wiktor Maculewicz ,Przewodniczcy brasawskiego Oddziau Zwizku Polakw na Biaorusi opaci si. Tamtejsi Polacy znaj swoj warto , mocno zakorzenieni s w tradycji polskoci i kulturze brasawszczyzny.

Czes
aw Szymkiewicz