Presentatie: FORUM-onderzoek Polen in Nederland

 

2009.07.01 Nasza Polonia

Tot voor enkele jaren waren de Polen in Nederland een kleine en stabiele bevolkingsgroep. De beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor hen was gering. Maar sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 is dat anders: vanaf dat moment is het aantal Poolse immigranten sterk gestegen. De kennis over deze nieuwe groep beperkte zich tot voor kort vooral tot krantenartikelen over hun inzet als seizoensarbeiders in de landbouw, en als werkkrachten in de bouw.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling wilde daar verandering in brengen, en verzocht het Willem Pompe Instituut in 2008 een onderzoek te doen naar deze nieuwe immigranten. Het onderzoek bestaat uit een mix van literatuurstudie en bronnenstudie, observaties, gesprekken met Polen en sleutelpersonen, en een enquête. Dit alles heeft een rijk en divers onderzoek opgeleverd – met een zoektocht naar de werkelijke aantallen Polen in ons land, met aandacht voor de motieven voor migratie, de positie van Polen op de Nederlandse arbeids- en woningmarkt, hun onderlinge relaties, hun contacten met autochtonen en hun religieuze en culturele activiteiten.

Ook gaat het boek in op het thema ‘overlast en criminaliteit’. Een belangrijke vraag is bovendien of Poolse migranten – op korte of wat langere termijn – terugzullen keren naar hun land, dan wel zich hier blijvend zullen vestigen. Gezien de economische recessie en de uitwerking daarvan, bijvoorbeeld op de bouw, is deze vraag uiterst actueel.

Een paar feiten. In 2008 immigreerden 48 duizend personen uit niet-westerse landen naar ons land. Een klein deel van hen (5.000) was afkomstig uit Turkije en Marokko. In datzelfde jaar waren er 94 duizend westerse immigranten die zich in Nederland vestigden. Van hen vormden de Polen met 14 duizend de grootste groep.

Datum en plaats: woensdag 1 juli 2009, 15.00 – 17.30 uur

Perscentrum Nieuwspoort, Zaal Wandelganger 1, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Programma:

15.00 uur Inloop

15.15 Welkom door dagvoorzitter Will Tinnemans.

15.20 Introductie door Sadik Harchaoui, voorzitter RvB FORUM.

15.30 Inleiding en presentatie van FORUM-onderzoek Polen in Nederland door Dirk J. Korf, onderzoeker van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Aansluitend gelegenheid vragen te stellen.

16.00 Reactie op het onderzoek door Malgorzata Bos-Karczewska (hoofdredacteur van Polonia.nl - portaal van de Poolse gemeenschap in Nederland - en tevens voorzitter van Stichting van de Poolse Experts) en door een aantal Poolse jongeren. 

16.30 Overhandiging eerste exemplaar aan Tweede Kamerleden Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Jasper van Dijk (SP, gevraagd). Met aansluitend reacties op het onderzoek. 

17.15 Einde bijeenkomst met aansluitend een borrel.

De FORUM-publicatie Polen in Nederland  is vanaf 1 juli 2009 te verkrijgen bij de boekhandel en via www.gerguijs.nl. Prijs € 15,-. ISBN 978 90 6734 702 0