Spotkanie informacyjne dla Polaków w Holandii

2017.03.28 Nasza Polonia

Spotkanie ma na celu zaznajomię was z prawami oraz obowi±zkami jakie do was naleæ± mieszkaj±c lub pracuj±c w Holandii. 1 Kwietnia 2017 r. w miejscowoci Noordwijkerhout.

-Czy wiecie æe kaædy pracownik w Holandii podlega takim samym przepisom prawa bez wzglźdu na jego narodowo¶ę czy pochodzenie?

-Znacie swoje prawa jakie wam przys³uguj± mieszkaj±c oraz pracuj±c w Holandii?

-Czy wiecie ile powinnicie zarabiaę, ile dni urlopowych siź wam naleæy?

-Czy wiecie z jakich elementów sk³ada siź wasz odcinek z wyp³aty tzw potocznie solaris?

-czy wiecie iæ jeli zostaniesz zwolniony z pracy niekiedy masz prawo do odszkodowania od pracodawcy?

Jeli nurtuj± was te b±d¼ inne pytania serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Polonii mieszkaj±cej lub pracuj±cej w Holandii . Spotkanie ma na celu zaznajomię was z prawami oraz obowi±zkami jakie do was naleæ± mieszkaj±c lub pracuj±c w Holandii

Wiele ciekawych instytucji w jednym miejscu jak np:

-SNCU (tzw policja CAO)

-FairWork

-IPP (informatiepunt Polen)

-Ambasada RP w Hadze

-przedstawiciele zwi±zków zawodowych FNV

 

Zapewniamy napoje i przek±ski aby umilię wam czas podczas poszczególnych prezentacji, moæliwo¶ę zadawania pytań, wziźcia kontaktu.

Ca³e spotkanie odbździe siź w jźzyku Polskim aby by³o w ca³oci zrozumia³e dla kaædego s³uchacza

Wstźp Wolny.

Spotkanie odbździe siź w dniu 1 Kwietnia 2017r w miejscowoci NOORDWIJKERHOUT

"Optisport Sport- en Recreactiecentrum De Schelft (budynek basenu)

Mandagsewetering 202

2211 Noordwijkerhout

Rozpoczynamy o 14.30( wejcie od 14.00) natomiast koniec planujemy na godzin± 19.00

Zaplanuj sobie juæ dzi czas na to spotkanie .

Mi³o nam bździe jeli potwierdzisz nam swój udzia³ w spotkaniu z wyprzedzeniem, pozwoli nam to przygotowaę odpowiednia ilo¶ę miejsc, oraz zapewnię dla kaædego liczne napoje oraz przek±ski takie jak np pajda chleba ze smalcem i ogórek oraz wiele wiźcej . W celu zg³oszenia wylij do nas maila na

spotkanie.noordwijkerhout@gmail.com

W treci maila podaj Imiź, Nazwisko, numer telefonu, twój adres e-mail oraz ilo¶ę zg³aszaj±cych osób . Zg³oszenia przyjmujemy równieæ telefonicznie lub za porednictwem SMSów +31(0)622731885.

Do zobaczenia 1 Kwietnia!