Zaproszenie do projektu galerii balonowej

 

2016.10.10 Nasza Polonia

 

 

Z przyjemnoci przekazuj wiadomo, e misja balonowa nad Warszaw, z planowanym startem balonu w pierwszej poowie padziernika, uruchomia swoj stron internetow, oddajc j ju w Pastwa w rce jako wspuczestnikw projektu.

 

Jest to przelot balonu z wieloma atrakcjami (rwnie sprztem kosmicznym) nad Warszaw. Wykonane w trakcie lotu zdjcia bd na bieco przez wasn sie radiow przekazywane do Internetu i t drog dotr do kadego. Odebrane zdjcia atrakcyjne nie tylko wizualnie, ale rwnie intelektualnie, mog dziki internetowym obserwatorom zawisn jako galerie zdj w wielu miejscach na caym wiecie w jednym momencie. Gdyby to udao si, byoby to zdarzenie bez precedensu.

Ju s pierwsze zgoszenia.

 

Zwrotnie wspuczestnicy bd mogli przedstawi siebie stajc si wspuczestnikami projektu. Wicej o idei lotu jako wydarzeniu naukowo-artystyczno-spoecznym mona znale na www.BALLOON-SCI-ART-GALLERY.pl/ 

 

Serdecznie zapraszam do aktywnego,jak najliczniejszego udziau we wsplnej zabawie:w odbiorze zdj z lotu balonu, ich ekspozycji w przygotowanych miejscach oraz doczenia swoich zdj, reportay, esejw. Bardzo licz si pomysy na ciekawe formy prezentacji galerii i ich usytuowanie tworzc z tych czstkowych zdj mae wyobraenie wiata i jednoczenie promujc te miejsca.

 

Chtnych do ledzenia lotu i zainteresowanych otrzymaniem zdj i wysaniem swoich zapraszam do jak najszybszej rejestracji na stronie Projektu. Rejestracja polega na zgoszeniu si (zakadki na grze gwnej strony Projektu) i doczeniu zdjcia z planowanego miejsca ekspozycji galerii balonowej. Warto umieci rwnie uzasadnienie, dlaczego to miejsce jest tak dla kogo wane lub co jest tak atrakcyjnego (krajobraz, praca naukowa, spoeczna itd.), e warto je pokaza lub zapromowa innym na innych kontynentach. Po odebraniu zdj z balonu i utworzeniu z nich galerii przesyamy zdjcie dokumentujce ekspozycj galerii. Moemy wtedy doczy jeszcze dodatkowe wasne zdjcia z otoczenia nadajc galerii balonowej nowe konteksty.

 

wiat zbudowany jest z zaktkw. Z ich obrazw, wykonanych w jednym momencie na wszystkich kontynentach, powstanie Galeria wiata. wiat nie skada si z samej Wisy czy Warszawy, wic tym bardziej warto zapromowa je innym.

 

Jednoczenie uprzejmie prosz o rozesanie tego zaproszenia do innych znajomych na caym wiecie: mailowo lub poprzez portale spoecznociowe, aby oni take sami zarejestrowali si w projekcie i niezalenie przekazali t informacj dalej. Od tego zaley, czy projekt dotrze do wielu osb.

 

Do startu projektu pozostao bardzo niewiele czasu, ale na tym polega wsplna zabawa na dobrym poziomie.

Po zarejestrowaniu si na stronie

 

www.BALLOON-SCI-ART-GALLERY.pl/

 

mona uzyska dostp do pomysw przygotowania galerii przez innych wspuczestnikw projektu i dodatkowych informacji.

 

Serdecznie pozdrawiam liczc na Pastwa udzia

 

Marek Ostrowski