Jubileusz - 25 lat - Scena Polska w Holandii

 

2017.11.10 Nasza Polonia

 
          W tym roku mija 25-lat od rozpoczźcia w 1992 roku dzia³alnoci Pools Podium. Fundacja, znana jako "Scena Polska w Holandii" zorganizowa³a wiele imprez, goci³a setki wybitnych aktorów, promowa³a polskie kino i organizowa³a wiele rozmaitych imprez dla Polaków i Holendrów. Piźkno tych wydarzeń  zachowujemy publikuj±c ,od 1995 roku,  ich opisy i relacje na  ³amach kwartalnika "Scena Polska" (ukaza³y siź 92 numery). Naszym dzia³aniom przywieca³o zawsze has³o: "teatr bez granic" - narodowociowych, wyznaniowych, spo³ecznych, kulturowych, wiekowych, geograficznych itd. Liczy³a siź sztuka i dobra atmosfera.

          Scena Polska  istnieje tak d³ugo dziźki pracy spo³ecznej  i powiźceniu garstki zapaleńców, a takæe  wielu æyczliwych osób. Przez te 25 lat nawi±za³a siź wyj±tkowa wiź¼ organizatorów z artystami i z publicznoci±. Zrozumia³e, æe chcemy w tym gronie wspólnie wiźtowaę  i wspominaę minione 25 lat.     

          Zapraszamy wszystkich sympatyków w sobotź 2 grudnia do Królewskiego Konserwatorium w Hadze, a dzień nastźpny, w niedzielź 3 grudnia, do Teatru Kikker w Utrechcie do Teatru Bez Granic. Dodatkowo polecamy wybranie siź 19 listopada do kina na najnowszy film Agnieszki Holland "Pokot". 

Do zobaczenia!
Zofia Schroten-Czerniejewicz & Natalia Schroten
Stichting Pools Podium - Scena Polska

 


    
Niedziela 19 listopada
Film: "Pokot" Agnieszki Holland
Bilety Tilburg & Bilety Schiedam

 Sobota 2 grudnia
Wydarzenie: Gala jubileuszowa w Hadze
Bilety: poolspodium@gmail.com

 
Niedziela 3 grudnia
Teatr: Janusz Gajos w Utrechcie
Rezerwacje przyjmowane od 20.11.2017 poolspodium@gmail.com

 

www.poolspodium.org/