Kunstroute Kralingen Crooswijk


2017.10.05 Nasza Polonia

 

W nadchodz±cy weekend zaczyna siź w Rotterdamie Kunstroute Kralingen Crooswijk. Jest to juæ jedenasta edycja przegl±du sztuki, na którym moæna podziwiaę prace artystów dzielnic Kralingen i Crooswijk i nie tylko.


Impreza podzielona jest na dwa weekendy i ma miejsce w wielu lokalizacjach. 7-8 pa¼dziernika odbywa siź obrźbie dzielnicy Kralingen, a 14-15 pa¼dziernika w Crooswijk. W nadci±gaj±cy weekend jednym z uczestników bździe graficzka Michalina Malolepsza. Jej prace moæna ogl±daę w godzinach 12.00-18.00 w Pro Rege na Oudedijk 113.

 

Wiźcej informacji na stronie:

 

http://www.kunstroutekralingencrooswijk.nl/site/


http://www.kunstroutekralingencrooswijk.nl/site/index.php/2017/06/17/michalina-malolepsza/

 

Strona internetowa artystki:

 

https://michalina.nl/