Szkoa Jzyka i Kultury Polskiej w Szczecinie

 

- rozmowa z dr Jolant Ignatowicz-Skowrosk - kierownikiem Szkoy Jzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemcw Uniwersytetu Szczeciskiego.
-Skd pomys takiej szkoy?


-Nasza szkoa powstaa w padzierniku 1999 roku. Pomys jej powstania wyszed od dyrektora Instytutu Filologii Polskiej naszego uniwersytetu pani prof. dr Mirosawy Biaoskrskiej. Naszym gwnym celem jest uczenie jzyka polskiego, jako jzyka obcego. Nasz ofert kierujemy do obcokrajowcw oraz Polakw zza granicy, ktrzy chc studiowa na polskich uczelniach oraz do wszystkich zainteresowanych jzykiem i kultur polsk. Prowadzimy kursy intensywne, trzytygodniowe w okresie letnim oraz semestralne: letnie i zimowe.

Program naszej szkoy opracowany zosta na podstawie ustale Komisji Ekspertw i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajcia w naszej szkole prowadz nauczyciele akademiccy z Instytutu Filologii Polskiej naszego uniwersytetu - asystenci i adiunkci zatrudnieni gwnie w zakadach jzykoznawczych. Nasi lektorze odbyli odpowiednie szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Jzyka Polskiego jako Obcego "Bristol" majce uprawnienia do nauczania cudzoziemcw jzyka polskiego.

Obcokrajowcy zgaszajcy si do nas pierwszy raz pisz test ze znajomoci jzyka polskiego. W zalenoci od wynikw testu, s przydzielani do grup o rnym poziomie zaawansowanie: podstawowym, rednio zaawansowanym i zaawansowanym.

-Co daj kursy: podstawowy, dla rednio zaawansowanych i zaawansowanych?

Pierwszy, podstawowy zapoznaje studentw z ustn odmian jzyka polskiego oraz, w ograniczonym zakresie, z odmian pisan. Chodzi w nim o nauczanie studenta sprawnego komunikowania si w yciu codziennym oraz czytania ze zrozumieniem krtkich tekstw.

Lektorat dla rednio zaawansowanych to doskonalenie, poszerzenie znajomoci polszczyzny wyspecjalizowanej - np. humanistycznej lub technicznej.

I wreszcie kursy na poziomie zaawansowanym adresowane s do cudzoziemcw znajcych jzyk polski w stopniu dobrym pragncych pracowa w charakterze lektorw jzyka polskiego za granic.

Naszymi suchaczami s najczciej oficerowie NATO i ich ony z Korpusu Midzynarodowego stacjonujcego w Szczecinie, niemieccy studenci z uniwersytetu w Greifswaldzie, z ktrym uczelnia nasza ma podpisan umow o wsppracy. Mamy te sporo studentw polskiego pochodzenia z Ukrainy oraz rodakw zamieszkujcych inne kraje wiata.

-Jakie kursy odbd si jeszcze w tym roku?

-W lipcu, w dniach 7-25, przez trzy tygodnie prowadzi bdziemy kolejny kurs intensywny. Zajcia odbywa si bd od poniedziaku do pitku. W grupie zorganizowanej koszt jednego uczestnika wynosi 2.000, indywidualnie 2.400 zotych. Nasi suchacze otrzymuj te podrczniki i materiay do nauki. Pomagamy te w rezerwacji miejsca w hotelu asystenckim w Szczecinie.

Od padziernika zaczynamy natomiast kurs semestralny, szedziesiciogodzinny. Zajcia odbywaj si dwa razy w tygodniu. Dodatkowe informacje oraz zgoszenia do Szkoy Jzyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemcw przyjmujemy w czwartki, pod numerem telefonu /91/4442713 lub elektronicznie pod adresem: skjj2@poczta.onet.pl . Na kade zapytanie odpowiadamy natychmiast.

-Do zobaczenia wic w lipcu i dzikuje za rozmow.

Leszek Wtrbski2003.05.14 Nasza Polonia