Serbouycka modzie protestowaa

gw 2003.07.25 Nasza Polonia

Crostwitz-Niemcy.


Znaczki z takim samym napisem jak na krzyu wiszcym na cianie Domu Hrnika "Bylimy, Jestemy, Bdziemy" miao przyczepione wielu goci jak i organizatorzy 5 Midzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego na znak protestu przeciwko zamkniciu serbouyckiej redniej szkoy w Crostwitz. (Serbske Nowiny 14.07.2003)


Podczas odbywajcych si uroczystoci, na wzgrzu widoczne byy protestacyjne transparenty z takimi haslami jak "kto nam szkoy odbiera, ten odbiera nam dusz".

Nie ograniczono si jednak tylko do niemego protestu przeciwko decyzji Saksoskiego rzdu o zamkniciu serbouyckiej szkoy.

Uroczystoci odbywajce si na dworach gospodarstw przerwano na prob modziey. Na dworze Wjeselic jak te i na wszystkich innych dworach przeczytano rezolucj modziey.

W rezolucji apelowano o jedno w akcjach o zachowanie wszystkich serbouyckich szk.

Modzi protestowali w uroczystym pochodzie z niemiecko jzycznymi transparentami piewajc aosn pie "Dobrywieczr mamo".

Serbouycko jzyczne transparenty sotys Crostwitz Mathias Brtzke (CDU) kaza zamkn!