Echa Konferencji naukowej w Utrechcie

Conferentie Pools - Nederlandse betrekkingen

W dniach 13,14, i 15 czerwca br. na Uniwersytecie w Utrechcie odbya si Konferencja naukowa powicona stosunkom polsko - holenderskim od czasw wczesnonowoytnych do dwudziestego wieku.

Od czasw redniowiecza istniej wizi midzy Polsk i Holandi, zwaszcza na tle handlowym. Holenderskie statki uczesticzyy w przewozie zboa z Polski do miast Europy Zachodniej. Miasto Gdask rozwino si na tle wczego handlu. Rwnie w XIX wieku istniay specjalne wizi midzy Polsk, Holandi i Belgi. W tym okresie polska inteligencja znajdowaa schronienie w Belgii.

Po Pierwszej Wojnie wiatowej powstay pomidzy Holandi a Polsk nowe wizi polityczne, ktre do tej chwili na tle historycznym nie zostay wystarczajco zbadane. Polscy wyzwoliciele Holandii poszerzyli w okresie Drugiej Wojny wiatowej wizi midzy dwoma krajami. W okresie Zimnej Wojny ochodziy si wszystkie kontakty. Dopiero w latach siedemdziesitych widoczna jest zmiana w stosunkach midzy obydwu pastwami. Premier Van Agt zawita do Polski w roku 1979. W latach 1980/81 wizi te zostay nagle zerwane, po wprowadzeniu do Polski Stanu Wojennego. Z jednej strony Holandia uczestniczya w Zachodnich sankcjach przeciwko Rzdowi Polski, z drugiej strony organizowane byy akcje majce na celu udzielenie pomocy Polakom. Po zakoczeniu okresu Zimnej Wojny Rzd Holenderski ukazuje widoczne zainteresowanie jeeli chodzi o Polsk. Holandia popiera koncepcj wejcia Polski do Unii Europejskiej.

Celem konferencji w Utrechcie byo spojrzenie na stosunki polityczne, ekonomiczne oraz kulturalne midzy dwoma pastwami, od czasw wczesnonowoytnych do XX wieku. Poruszano rwnie tematy bardziej aktualne, takie jak integracja Polski w polityk Zachodni oraz struktury polityczne, takie jak NATO i Unia Europejska.

Organizatorzy d do tego, aby ukaza si ksika z refleksjami omwionych na konferencji tematw. Inicjatorem konferencji by Profesor dr Duco Hellema.

Maja Antas
Uniwersytet w Utrechcie
(Scena Polska nr.2)

2002.07.05 Nasza Polonia