Internauci z zagranicy na polskich witrynach


 

 

Statystyka potwierdza, że dzięki Internetowi naprawdę otwarlimy się na wiat. Ponad 1/10 internautów odwiedzaj±cych polskie witryny to internauci ł±cz±cy się z sieci± spoza obszaru Polski.

 

Co trzeci zagraniczny użytkownik ł±czy się ze Stanów Zjednoczonych. Co siódmy - z Niemiec. Można zakładać, że większo¶ć sporód tych osób reprezentuje Polonię, ponieważ w dwóch wymienionych państwach mieszkaj± najliczniejsze grupy polonijne: w Stanach ok. 60-70%, w Niemczech - ok. 13-15%.*

 

Kolejne państwa, sk±d przybywaj± na polskie serwisy liczni gocie, to Kanada i Wielka Brytania - z ich obszarów ł±czy się co piętnasta osoba. W przypadku pierwszego z tych krajów możemy znów zakładać zwi±zek z wysokim odsetkiem zamieszkuj±cych tam Polonusów, równym 5%, jednak w przypadku Wielkiej Brytanii już raczej nie, ponieważ brytyjska Polonia to tylko ok. procentu całoci.

 

Co trzydziesty-pięćdziesi±ty internauta z zagranicy to osoba z Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Belgii. Mniej więcej co setny użytkownik pochodzi z Australii, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Austrii, Czech, Danii.

 

Może to brzmieć zaskakuj±co, ale na polskie witryny zagl±daj± systematycznie internauci nawet z tak egzotycznych państw jak Tajlandia, Indonezja, Hong Kong, Puerto Rico, Tunezja... Z każdego z tych krajów ł±czy się mniej więcej co tysięczny internauta z zagranicy.

 

Analizy dokonano na próbie ok. 400 tys. internautów ł±cz±cych się w ci±gu tygodnia spoza obszaru Polski z witrynami monitorowanymi przez system GeMius. Pełne dane prezentowane s± w serwisie www.Ranking.pl .

 

 

Monika Niemirowska, Global eMarketing S.A.

 

-----------------------

* Dane Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, listopad 2002


Zobacz także:

http://www.gem.pl

2002.01.07 Nasza Polonia