Polskie Radio Amsterdam

2013.09.27 Nasza Polonia

Miesice przygotowa, tygodnie werbowania skadu redakcyjnego, dziesitki godzin audycji autorskich, setki minut transmisji testowej. Tak wanie powstao Polskie Radio Amsterdam. Nowa, internetowa rozgonia radiowa, miejsce spotka rodakw w kraju i
na obczynie, sfera muzyki i informacji.

Radio ma charakter kulturalno - edukacyjny. Celem redakcji jest
stworzenie platformy integrujcej polskie organizacje oraz budowanie
medium bliskiego wszystkim mieszkajcym poza granicami kraju. Swoj
obecno bdzie stara si zaznaczy take w Polsce. Nie
zabraknie wic informacji kulturalnych z zagranicy, nieobecnych w
mediach polskich.

Aby odpowiednio uczci otwarcie rozgoni, redakcja przygotowaa
oficjaln imprez inauguracyjn. Do siedziby radia zawita
kilkunastu goci, dziaaczy rodowisk polonijnych.

28 WRZENIA OD GODZINY 17:00, na antenie Polskiego Radia Amsterdam
bdzie mona posucha transmisji na ywo z oficjalnego otwarcia.
W programie m.in. wywiady z przedstawicielami najwaniejszych
polonijnych instytucji.

Zapraszamy serdecznie w imieniu caej redakcji.

http://www.pra24.nl/

Polish Radio Amsterdam

Months of preparations, weeks of recruiting editorial staff, dozens of hours of broadcasting, hundreds of minutes of test broadcasting, in such a way the Polish Radio Amsterdam was created. The new Internet radio station which is a place of meetings of compatriots in our country and abroad, a sphere of music and information.

The radio has a cultural and educational character. The aim of the editorial board is to create a platform which will integrate Polish organizations and build a medium which will be close for all of people living abroad. This radio is also going to try to emphasize its presence in Poland. Therefore, there will also be cultural information from abroad that is presented in Polish media. In order to properly celebrate the opening of this radio station, the editorial board has prepared the official opening party. Several guests and activists of Polish communities will come to the seat of the radio station. The Ambassador of the Republic of Poland in Hague Dr. Jan Borkowski will also grace us with his presence.

On 28 September at 5.00 p.m. on the air of the Polish Radio Amsterdam www.pra24.nl you can listen to the transmission live from the official opening. In the program there will be, above all, interviews with the representatives of the most important Polish institutions.

 

On the behalf of the whole PRA editorial board we cordially invite you to the launch.