"Samenwerking tussen ouders uit Midden- en Oost-Europa en het onderwijs"

 

2013.11.18 Nasza Polonia

 

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken organiseert in samenwerking met GGZ Keizersgracht Amsterdam op woensdagmiddag 20 november a.s. in Utrecht een themabijeenkomst over de samenwerking met nieuwe en bestaande groepen ouders afkomstig uit Midden- en Oost-Europa in het onderwijs. Per 1 januari 2014 zal de Nederlandse arbeidsmarkt worden opengesteld voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en RoemeniŽ. Ook het onderwijs zal hierop moeten anticiperen. Ervaringen met kinderen - waaronder ook veel Poolse leerlingen - van de naar schatting 340.000 huidige nieuwe EU-arbeidsmigranten kunnen hiervoor een goed uitgangspunt zijn. Ervaringen van PO- en VO-scholen zullen worden gedeeld en het perspectief van de GGZ komt ook aan de orde.

Graag nodigen we uit voor deze themabijeenkomst.

 

Meer informatie treft u aan op de bijgaande link naar de webpagina waarop u zich ook via een online-formulier kunt opgeven, waarna u een bevestiging van uw deelname ontvangt: http://www.forum.nl/Home/Agendadetail/EventListId/1/EventItemId/570

 

Peter Zwaga

Beleidsadviseur

Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning