Roztańczone centrum Rotterdamu - FFWD Dance Parade

2006.08.12 Nasza Polonia

W sobotź po raz dziesi±ty muzyka i taniec zaw³adnź³y centrum miasta. Edycja jubileuszowa Heineken FFWD Dance Parade w deszczu bawi³a 200.000 osób.

Czterdzieci wagonów z setkami DJ's i tancerzy w miźdzynarodowym sk³adzie przesunź³o w piźciogodzinnej paradzie przez centrum Rotterdamu. Heineken FFWD Dance Parade jest najwiźkszym wydarzeniem manifestuj±cym muzekź i taniec w Holandii.

 


Foto's Grace Wychowanska