Malala otrzymuje International Children's Peace Prize

 

2013.09.10 Nasza Polonia

 

16-letnia Malala Yousafzai otrzymaa prestiow nagrod pokojow dla dzieci, od dziewiciu lat przyznawan przez holendersk organizacj KidsRigts dziecku, ktre szczeglnie zasuyo si dla praw dziecicych w swoim kraju lub globalnie.

 

 

Jemeska dziennikarka Tawakkol Karman i Malala z nagrod - foto Jan Minkiewicz

 

6-go wrzenia w haskiej Ridderzaal - Sali Rycerskiej holenderskiego parlamentu - ta moda dziaaczka na rzecz edukacji dla wszystkich dzieci na wiecie otrzymaa nagrod z rk laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2011r. - Jemeskiej dziennikarki Tawakkol Karman.

 

Malala od wczesnych lat walczya o edukacj dla dziewczynek w pakistaskiej dolinie Swat, kontrolowanej przez Taliban. Kiedy jej imi stao si znane nie tylko w Pakistanie ale i za granic, Talibowie postanowiy j zamordowa. 9 padziernika 2012r. Talibowie wtargnli do autobusu szkolnego i postrzelili 15-letni Malal w gow i szyj. Przeya ten zamach i po wyleczeniu w Londynie tam zamieszkaa. Nie przestaa prowadzenia kampanii na rzecz edukacji dla wszystkich dzieci na wiecie a przede wszystkim dla dziewczynek. "Jak si wyksztaci chopaka, to ma si wyksztaconego chopaka, jak si wyksztaci dziewczyn, to ma si wyksztacone pokolenie" - powiedziaa Malala w podzikowaniu za nagrod uwaan za dziecicy odpowiednik pokojowej Nagrody Nobla dla dorosych.

 

International Children's Peace Prize skada si nie tylko ze statuetki ale i czeku na 100.000 Euro na rzecz kontynuowania dziaalnoci.

 


Jan Minkiewicz

 

MALALA OTVANGT INTERNATIONAL CHILDREN'S PEACE PRICE

 

De 16-jarige Malala Yousafzai heeft de prestigieuze internationale vredesprijs voor kinderen ontvangen, sinds negen jaar toegekend door de Nederlandse organisatie KidsRights aan een kind, dat zich bijzonder heeft ingezet voor de rechten van kinderen in eigen land of globaal.

 

Op 6 september in de Haagse Ridderzaal op het Binnenhof ontving deze jonge activiste voor educatie voor alle kinderen in de wereld de prijs uit handen van de winnares van de Nobelprijs voor Vrede in 2011 - de journaliste uit Jemen, Tawakkol Karman.

 

Malala heeft van jongs af aan geijverd voor educatie voor meisjes in de Pakistaanse Swat-vallei, gecontroleerd door de Taliban. Toen zij bekend werd niet alleen in Pakistan, maar ook daarbuiten, besloot de Taliban haar te vermoorden. Op 9 oktober 2012 drong schutters van de Taliban de schoolbus binnen, waarin de 15-jarige Malala zat en schoten haar door hoofd en nek. Zij overleefde de aanslag en na genezing in Londen is zij daar gebleven. Zij is niet opgehouden campagne te voeren voor onderwijs voor alle kinderen in de wereld, maar bovenal voor meisjes. "Als je een jongen schoolt, heb je een geschoolde jongen, als je een meisje schoolt, heb je een geschoolde generatie", zei Malala in haar speech. De als pendant voor de Nobelprijs voor Vrede voor volwassenen geldende.

 

International Children's Peace Prize bestaat niet allen uit ene beeldje, maar ook een cheque van 100.000 Euro voor voortzetting van de activiteiten.

 


Jan Minkiewicz