Fotografia i moda

Pokaz mody poczony z wystaw fotografii.


2008.06.06 Nasza Polonia

Pokaz mody projektantki Iwony Kielar, oraz wystawa fotograficzna polskiej inicjatywy fotograficznej Pif Paf w Hadze.

 

W sobot 14 czerwca o godzine 19 w Hadze przy ulicy Keizerstraat 83W-L w Emilia Foto Studio odbdzie si pokaz mody polskiej projektantki Iwony Kielar. Prezentacja zatytuowana jest "A glipmse of whiteness" (municie bieli). Kreacje stworzone przez Iwon Kielar zaprezentuj modelki. Bd to gwnie ubrania dla pa, ale tez nie zabraknie czego dla panw. - Projektowaniem i szyciem zajmuje si od 9 lat.Zorganizowaam 5 pokazw. Jeden w Krakowie i 4 pozostae w Holandii. Daje mi to wiele radoci i satysfakcji, dodatkowo kady taki projekt to poczucie rozwoju i spenienia. - mwi Iwona Kielar. Praca nad kreacjami to realizacja samej siebie. Najbardziej inspiruj mnie rozmowy z ludmi, najczciej wtedy rodz mi si w gowie pomysy w czym dana osoba by wietnie wygldaa. Potem to realizuje.

Wraz z pokazem mody zaprezentuj swoje fotografie osoby tworzce Polsk Inicjatyw Fotograficzn w Hadze "Pif Paf". Wystawa fotograficzna pod tytuem "Portret samego siebie" jest wizualizacj osobowoci, przemyle i uczu. Ciekawe spojrzenie i odmienne wizje sprawiaj, e fotografie mog by inspiracj dla kadego aby wejrza w siebie i sprbowa si zobaczy z zewntrz.

Wystawa bya otwarta dla publicznoci przez od 27 kwietnia do 21 maja w galerii organizacji Stoemp gdzie mona byo oglda fotografie. Prezentacja moga si odby midzy innymi przy wsparciu organizatorek Stoempa, Polskiej Ambasady RP w Hadze, oraz wysikowi zaangaowanych osb. 

Pif Paf istnieje od 2006 roku. Zasta zaoony przez mionikw fotografii. - czy nas potrzeba rozmowy o fotografii, wyraania tego na zewntrz i wymiany dowiadcze - mwi Jacek Futiakiewicz, fotograf. - Celem spotka i realizacji Pif Paf jest uczenie si od siebie wymiany pogldw i dowiadczenia technicznego i konceptualnego oraz szerszej prezentacji w postaci wystaw wernisay czy warsztatw fotograficznych. Spotkania grupy Pif Paf odbywaj si w lunej atmosferze. Staramy zaprasza si dowiadczonych fotografw, lub ludzi zwizanych z bran fotograficzn ktrzy mog podzieli si z nami swoj wiedz i dowiadczeniem.

Piotr Cwiklinski