Diabelska kariera

2006.10.06 Nasza Polonia

Diabli wiedz - nikt nie wie, nie wiadomo, dlaczego zrobi tak karier ?

Brzydki, kolawy, owosiony, z dugim ogonem i rogami. Do tego diaba wart - nic nie wart. Krtacz i spryciarz, intrygant i kusiciel, diabelskie nasienie - nikczemnik, a jednak trafi przebojem do jzyka.

Nie mia adnych szans na sukces, a ju najmniejszych na to, aby otrzyma wiele imion: diabe, czart, bies, kusiciel, szatan, antychryst, Lucyfer, Belzebub, Belial, demon, Mafistofeles, Mefisto, kusy, zy, ze, czarny, licho, diabelec, diasek, dydko.

Jest tych nazw do diaba i troch - mnstwo, bardzo duo. Na diaba, po diaba, po jakiego [kiego] diaba - po co, w jakim celu wtargn do jzyka?

Przebiegy i cwany, niesamowicie trudny do opanowania - diabe wcielony - wychodzi z pieka na ziemi. Nie mieszka u diaba na rogach i gdzie diabe mwi dobranoc - w miejscach opuszczonych przez ludzi. Nie bierze zego, bo wie, e jest jego. Czyha na niewinnych. I kusi, namawia tak dugo a wstpuje w kogo, siedzi w kim, patrzy komu z oczu - kto jest zy, zoliwy, niespokojny czy bardzo ruchliwy. Nic, tylko jaki diabe go opta!

Czowiek nie musi, cho diabe kusi - mwi ludowa mdro, ale po co jej sucha, skoro zy duch duch odpowiada absolutnie za wszystkie jego przywary . Za pijastwo: Pijakowi to i diabe wdk dolewa, za lenistwo: Boi si roboty, jak diabe wiconej wody, za udawan pobono: Modli si pod figur, a diaba ma pod skr, za dwulicowo: Bogu wieczk, a diabu ogarek, za: zoliwo: Jak to pospolicie o nich powiadaj, muzycy pych diabu si rwnaj, za niecierpliwo: Gdy si czowiek spieszy, to si diabe cieszy.

Ale na tym nie kocz si diabelskie sztuczki. Szatan bowiem potrafi sprowadzi na ludzi mrozy, upay, wiatry, deszcze i haas jak diabli, jak sto, trzysta itp. diabw, czyli ogromne, potne, wielkie.

Nic dziwnego, e biesowi towarzysz grone okrzyki: U diaba!, Do diaba!, Do stu diabw!, Niech to diabli porw, wezm!, Idz, wyno si, ruszaj do diaba albo w diaby!

Nie wynosi si, nie znika i wci zaskakuje. Potrafi kurczy si i czmycha przez dziurk od klucza albo nadyma si i rosn na dwa okcie, albo byskawicznie zmieni posta. Raz wic staje si diabekiem - nieznonym dzieckiem, trzpiotem, figlarzem, urwisem, innym razem diablic - z, nieznon kobiet, o ktrej mwi si nieelegancko - jdza, sekutnica.

Nazywana w przysowiach i powiedzeniach bab, kobiet, niewiast i biaogow jest podejrzewana, podobnie jak diabe, o przewrotno, zadziorno i zoliwo. Bywa, e przypisuje si jej szatask nieprzewidywalno i nieobliczalno. O onie te nie mwi si najlepiej: Za ona, zy ssiad, diabe trzeci - jednej matki dzieci czy te: Pierwsza ona od Boga, druga od ludzi, a trzecia od diaba. To ostatnie powiedzenie moe przyjmowa zapis: Do trzydziestu lat czowiek eni si sam, po trzydziestu ludzie go eni, a po czterdziestce eni diabe.

Jednak, zdaniem autorw powiedzen i przypowieci, najgorsza jest baba: Baba z pieka rodem!, Baba za, gorsza od diaba! Krci jzykiem, jak diabe kopytem. Diabli j bior - zoci si, kiedy diabe nakry co ogonem - czego nie moe znalez, cho nie mogo zgin. Irytuje j, gdy kogo lub co diabli nadali, przynieli. Taki mwi si o kim lub o czym niepodanym i niepotrzebnym. Trzeba wierzy, e wowczas jest w stanie rzuci wszystko do diaba, do stu diabw albo w diaby - pozby si, porzuci.

Zdaniem niektrych: Czart z bab nie poradzi. Zdaniem innych: Gdzie diabe nie moe, tam bab pole. Jeszcze inni mwi: Nie taki diabe straszny, jak go maluj.

Kto ma racj? C...po pierwsze nie od dzi wiadomo, e diabe tkwi w szczegach, a po drugie: Znam takie przysowie, e kady diabe mwi o sobie.

I po co diabu taka kariera? Diabli wiedz!

Teresa Zejda