Obchody 69 rocznicy wybuchu II Wojny wiatowej w na Wybrzeu.

Nie zapomnimy

2008.09.01 Nasza Polonia

Dzisiaj 1 wrzenia w Trjmiecie odbyy si uroczystoci upamitniajce rocznic wybuchu II Wojny wiatowej. W miejscach pamici narodowej marynarze wystawili posterunki honorowe, a delegacje Marynarki Wojennej zoyy kwiaty i oddali hod bohaterom walk.

O godzinie 4.45 na Westerplatte obyy si gwne uroczystoci zwizane z upamitnieniem wybuchu drugiej wojny wiatowej. Uroczysto rozpocz dwik syren portowych a nastpnie Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegraa hymn narodowy.

Przy Pomniku Obrocw Wybrzea marynarze, funkcjonariusze Stray Granicznej oraz harcerze wystawili posterunki honorowe, a take odczytano apel polegych
.

Na skwerze Kociuszki w Gdyni odczytano apel polegych a nastpnie Marynarze z Kompanii Reprezentacyjnej MW oddali salw honorow, po czym zoono kwiaty na Pycie Marynarza Polskiego, pod Pomnikiem onierzy Armii Krajowej i Pomnikiem Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie. Po zoeniu kwiatw Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegraa "Hymn do Batyku". Marynarka Wojenna wystawia asyst honorow podczas uroczystoci w miejscach pamici w Gdyni, Sopocie, Rumi, Supsku, Ustce i winoujciu.


Piotr Cwiklinski


Fot. Piotr Cwiklinski


Weterani i Armia Fot. Piotr Cwiklinski


Fot. Piotr Cwiklinski
Pani Fatyga skada kwiatek tu po ceremoni Fot. Piotr Cwiklinski


Fot. Piotr Cwiklinski