Jan Stanis³aw Skorupski

Sonet o hienach i szakalu

Polacy ho³ubi± Papieæa
rad Jego jednak nie s³uchaj±
szakala Busha popieraj±
który do wojny wiat przymierza

dla omiu europejskich kmiotów
tylko pogarda pozostaje
wielka klźska spotka te kraje
gdyæ maj± przy w³adzy idiotów

dzi rzucam kl±twź na kaædego
kto czerpie z zabijania zyski
niech kula trafi w³anie w niego

szrot eF-szesnacie dla g³upiego
ciesz± siź cierwem hienie pyski
a szakal gra rolź waænego

Zurych, 22 lutego 2003

2002.02.22 Nasza Polonia