Stare Miasto w Warszawie - pomnik wiatowego dziedzictwa kulturalnego

 

2002.09.08 Nasza Polonia

 

Stare Miasto z lotu ptaka.

 

 

3 wrzenia 2002 roku w Muzeum Historycznym m. Stoecznego Warszawa zostaa otwarta wystawa powicona historii miasta Warszawy, ze szczeglnym uwzgldnieniem zbliajcej si rocznicy (w 2003 r.) 50 - lecia odbudowy Starego Miasta ze zniszcze wojennych.

 

Dyrektor Muzeum Andrzej Sotan w krtkich sowach przypomnia, e: "Stare Miasto jest zabytkiem wpisanym przez UNESCO na list pomnikw wiatowego dziedzictwa kulturowego (2 wrzenia 1980 roku), e by to fakt bez precedensu, poniewa dotyczy zespou miejskiego odtworzonego po zniszczeniach wojennych w ponad 90%. Przywrcenie do ycia warszawskiego Starego Miasta bdcym symbolem polskiej kultury i tosamoci narodowej, zostao uznane przez komitet za wyjtkowy przykad cakowitej rekonstrukcji zespou historycznego, za dzieo w peni oryginalne, budzce podziw pod wzgldem konserwatorskim jak i artystycznym".

 

Autor w towarzystwie dyrektora muzeum.

Kataryniarz na Rynku.

 

Dyrektor Sotan przypomnia czasy wietnoci Starego Miasta w poowie XVII wieku, jak rwnie czasy powolnej degradacji znaczenia tego miejsca (schyek wieku XVII). Znaczenie tego zaktka stolicy ulega prawie cakowitej degradacji po utraceniu suwerennoci, oraz przeniesienia (po rozbirce Ratusza) Ratusza na Plac Teatralny.

 

Prace majce na celu ocalenie najcenniejszych obiektw Starego Miasta podjte zostay po odzyskaniu Niepodlegoci w roku 1918. Dalsze prace konserwatorskie przerwaa II wojna wiatowa.

Obrona Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego (1.08.1944) bya najkrwawszym epizodem w dziejach Stolicy. Pod gruzami i na barykadach zgino okoo 60.000 ludzi, a wraz ze zniszczon zabudow przepad dorobek wielu stuleci. Po wyzwoleniu zapada decyzja o odbudowie Stolicy, a co idzie rwnie Starego Miasta. 14 lutego 1945 roku powoano do ycia Biuro Odbudowy Stolicy. W pierwszym etapie robt (1953) odtworzono zabudow Rynku i przylegych ulic. W latach nastpnych z gruzw dwignito Katedr, Koci Jezuitw i w. Marcina, w roku za 1062 Barbakan i mury obronne. Symbolem wieczcym odbudow Starwki byo udostpnienie zrekonstruowanego Zamku Krlewskiego.

 

W zasadzie od tego czasu mona mwi o penym wykonaniu planu odbudowy Starwki.

Dzi Stare Miasto w peni to nie tylko dzieje Warszawy, to rwnie osiedle mieszkaniowe, oraz centrum kulturalno - rozrywkowe. Mieszcz si tu rozmaite instytucje i placwki kulturalne, antykwariaty, galerie sztuki, restauracje, paby. Tak wielkie zgrupowanie tyche placwek przyciga przez niemale cay rok rzesze turystw przyjedajcych do Stolicy.


Jednak taka sytuacja powoduje wiele zagroe tego zaktka Stolicy. Brak uregulowa prawnych pozwalajcych na wspieranie prywatnych wacicieli kamienic z kasy Miasta na konserwacje. Powoduje to zamykanie przed zwiedzajcymi przeuroczych zabytkowych podwrek. Konieczne jest energiczne przeciwdziaanie modernizacji sklepw (wymiana stylowych okiennic) jak rwnie przed futurystycznymi wizjami (na szczcie niektrych architektw) zabudowy dziaek i skwerw, ktre ze wzgldw estetycznych pozostay wolne.

 

Dyrektor Muzeum Historycznego

m. Stoecznego Warszawy, Andrzej Sotan.

Zamek Krlewski dzi, i brak miejsc

na parkowanie (jak wida).

 

Najwikszym jednak utrapieniem zmotoryzowanych turystw jest permanentny brak miejsc parkingowych. Zaparkowanie samochodu w sezonie turystycznym graniczy z cudem, o autokarach nie wspomn.

 

A.Szkoda, Warszawa.

Zdjcia autor

 

 

Wrzesie 1939. Zamek zbombardowany przez Niemcw ponie, wierza zegarowa.

Ruiny Starego Miasta.

 

Tak wygldao Stare Miasto po wojnie.

Pocztki odbudowy.