Sonet o patriotyzmie

wiadomo - chodzi o Ojczyzn
napisan z duej litery
Jej jzyk zwyczaje maniery
a take Jej bohaterszczyzn

wypenijmy patriotyzm treci
czy to jest mio do symbolu
do ora na czerwonym polu
z t o trzech braciach opowieci

zapewne to obraz faszywy
ten w czwartym dniu czerwca wybrany
ktry okaza si wstydliwy

naprawianie bdu historii
albo nard saboci prany
toncy w odwiecznej euforii

 

Twierdza Ciszy, 4 czerwca 2003 JSS

Jan Stanisaw Skorupski


2003.06.05 Nasza Polonia