Polska: Bdzie Midzynarodowy Festiwal Filmw Biografii Polonijnych

 

Midzynarodowy Festiwal Filmw Biografii Polonijnych zorganizuje w Kielcach w maju przyszego roku witokrzyski Urzd Marszakowski wsplnie z Telewizj Polonia - poinformowa PAP (23 padziernika) Mariusz Olszewski z zarzdu wojewdztwa.

 

Kieleckim projekcjom biograficznych filmw o niezwykych Polakach yjcych na obczynie bd towarzyszy spotkania z autorami filmowych dokumentw, a take z ich bohaterami. Pokazy maj si odby midzy 19 a 25 maja - poda przedstawiciel wadz samorzdowych woj. witokrzyskiego.

"Zgodnie z zaoeniami imprezy dziesi filmw spord wszystkich zakwalifikowanych do udziau w festiwalu zostanie zaprezentowanych dodatkowo na antenie telewizji dla Polonii. Najlepszy z nich wybior widzowie za porednictwem audiotele" - zapowiedzia Olszewski, powoujc si na uzgodnienia z dyrektorem TV Polonia, Antonim Bartkiewiczem.

 

Pomysodawc festiwalu jest prof. Zbigniew Judycki z paryskiego Instytutu Biografistyki Polonijnej - inicjator i wspautor sownikowych opracowa instytutu, powiconych najwybitniejszym wspczenie przedstawicielom Polonii na caym wiecie. "Profesor zosta przed dwoma laty uhonorowany Nagrod Kielc, przyznan mu za promowanie miasta za granic" - doda Olszewski.

 

Regulamin Midzynarodowego Festiwalu Filmw Biografii Polonijnych, skad jury imprezy i jej honorowi patroni zostan podani do publicznej wiadomoci na przeomie listopada i grudnia. "Ju teraz wiadomo, e Urzd Marszakowski w Kielcach i Telewizj Polonia wesprze organizacyjnie Narodowe Centrum Kultury" - zapewni kielecki samorzdowiec. (PAP)

 

2002.10.25 PAP

http://polonia.pap.net.pl/