LILIANA OSSES ADAMS

SUMERYJSKA HARFISTKA Z UR • Harfa z Ur.
  Sumeria, 2600-2350 pne.   (Rekonstrukcja.)
  Muzeum Brytyjskie, Londyn.  Dzisiaj, 12 kwietnia 2003,
                                królewska harfa sprzed tysięcy lat
                                została zniszczona podczas pl±drowania
                                Irackiego Muzeum w Bagdadzie  Pomiędzy wszechpotężnymi rzekami
  Żyzny Półksiężyc się rozpo¶ciera
        Ogrody wisz±ce
        Wieża Babel
        Bramy do Raju

  Podeszły wiekiem człowiek z tych okolic
  budował instrument godny swej sztuki
        Wygięta w łuku gał±zka ze złota
        srebro, lazuryt i ko¶ć słoniowa

  Pogr±żona w odwiecznej ciszy
  Sumeryjska królowa Szubad
        Harfistka z królewskiego grobowca
        Odległe wspomnienie Atlantydy

  Tam, gdzie kiedy było miasto
  wród ruin zigguratu
  napis wyryty klinowym pismem
  zdobi janiej±ce mury wi±tyni:

  Albowiem bogowie nas porzucili
  jak ptaki wędrowne nas opucili
  krew płynie jak rzeki płyn±
  mężczyĽni i kobiety zawodz± rozpaczliwie
  ogromny smutek panuje wszędzie
  Ur już nie istnieje więcej


  Ur już nie istnieje więcej...
                             ...Już nie więcej...  (C) Liliana Osses Adams

  Zobacz także

  http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/

  2003.08.24 Nasza Polonia