Artystyczne spotkanie noworoczne w Ambasadzie RP

 

2010.01.31 Nasza Polonia

 

W Ambasadzie Polskiej w Hadze odby³o siź w sobotź 30-go stycznia tradycyjne juæ Artystyczne Spotkanie Noworoczne, na które zaproszono artystów polskich w Holandii, w³acicieli galerii i promotorów kultury Polskiej i media Polskie w Holandii.

 

Program otworzy³ konsul L. Rowicki, witaj±c wszystkich i prezentuj±c pianistkź Urszulź Danielewicz. Zagra³a ona koncert na fortepianie i pianoforcie, miźdzy innymi dwie nokturny Chopina.

 

Nastźpnie przemówili Jacek Czerniak przedstawiaj±c now± inicjatywź Stowarzyszenia Artystów Polskich w Holandii (SPART), przedstawicielka Sceny Polskiej i Ma³gorzata Bos-Karczewska w imieniu STEP i portalu Polonia.nl.

 

Natomiast plastyczka Anna Ziźba najpierw w kilku s³owach przedstawi³a swoj± twórczo¶ę a nastźpnie zaprosi³a goci na obejrzenie jej prac i lampkź wina. Przy tym toczy³y siź ciekawe rozmowy.

 

Jan Minkiewicz

 

*****

 

ARTISTIEKE NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP DE AMBASSADE

 

Op de Poolse Ambassade in Den Haag vond 30 januari de inmiddels traditionele artistieke nieuwjaarsbijeenkomst plaats, waarvoor uitgenodigd worden Poolse artiesten in Nederland, galeriehouders, promotors van Poolse kunst en Poolse media in Nederland.

 

Het programma werd geopend door Consul L. Rowicki, die iedereen verwelkomde en pianiste Urszula Danielewicz aankondigde. Zij speelde op een vleugel en een pianoforte, onder meer twee nocturnes van Chopin.

 

Vervolgens namen enkelen het woord. Jacek Czerniak presenteerde een nieuw intiatief, de vereniging van Poolse kunstenaars in Nederland (SPART), een vertegenwoordigster vertelde over Scena Polska en Ma³gorzata Bos-Karczewska sprak namens STEP en de site Polonia.nl.

 

Beeldend kunstenaar Anna Ziźba vertelde iets over haar creativiteit en nodigde toen allen uit een paar van haar uitgestalde werken te bekijken bij het genot van een glas wijn. Daarbij kwamen geanimeerde gesprekken los.

 

Jan Minkiewicz

Konsul L. Rowicki - foto Jan Minkiewicz

 

Jacek Czerniak - SPART - foto Jan Minkiewicz

 

Ma³gorzata Bos-Karczewska - STEP - foto Jan Minkiewicz

 


Anna Ziźba, plastyczka - foto Jan Minkiewicz

 


Jedna z prac Anny Ziźby - foto Jan Minkiewicz