"WINDOW TO THE WORLD" - MODE KINO POLSKIE W UTRECHCIE

 

2006.03.29 Nasza Polonia

 

Zosia Schroten - dusza Sceny Polskiej i propagatorka kina Polskiego w Holandii - ugocia u siebie w Utrechcie jednego z bardziej utalentowanych modych polskich reyserw: Dominika Matwiejczyka. Jest on niezaleny i jak dotd produkowa filmy nisko-budetowe. I to z powodzeniem.


Zacz filmy wymyla, krci i montowa w 1992 r. i od tego czasu zdoby wiele wyrnie i nagrod. Jego pierwsza dugometraowa fabua z 2003 r., "Krew Z Nosa" o chopaku z blokowa, ktry myli e atwo zostanie hiphopowcem, zdobya w nagrod publicznoci TVP a za drugi film "Ugr"z 2005 r. Dominik Matwiejczyk zdoby w Gdyni Grand Prix w kategorii Filmu Niezalenego. "Ugr" to walka dwch braci o lepszy byt w umierajcej wiosce, ale i ich pojedynek ze star matk w tle. Tu przed pokazem swego filmu w Utrechckim centrum kulturalnym Zimihc, reyser poda do wiadomoci, e wanie dosta w Warszawie za "Ugr" tak zwanego "Offscara", czyli niejako niezalenego Oscara.


Nieobecny by brat Dominika Piotr, rwnie reyser niezaleny, ktry za "Homo Father" otrzyma w Gdyni nagrod za najlepsz rol msk w kategorii Filmu Niezalenego. Przyjechali za to inni gocie, Radek Fijoek, aktor i kompozytor zwizany z brami Matwiejczyk oraz ich producentka Marzena liwa.


Przed pokazem "Ugoru" obejrzelimy szereg krtkich filmw obu braci. Niektre z nich to zgrabne pomysy filmowe, na przykad "Pocig" o dwch parach w pocigu, ktre si w niespodziewany sposb do siebie dobieraj albo "Autononstop" z klasycznym acuchowym powtarzaniem si wydarze. Dominik i Piotr zasuguj na to, aby poznaa ich w Holandii szersza publiczno kinomanw.

Jong Podium - nederlands-poolse groep filmenthousiasten - foto Jan Minkiewicz

 

Marzena liwa (producente), Radek Fijoek (acteur en componist), Zofia Schroten-Czerniejewicz (voorzitter Pools Podium), Is Hoogland (Melkweg Amsterdam), Dominik Matwiejczyk (regisseur) en Jan Minkiewicz (journalist) - foto Nicolas Schroten

Druga cz programu powicona bya "Scenie Modych " - "modzieowej" odnogi Sceny Polskiej. Jest to grupa tutejszej modziey polskiej i holenderskiej zajmujcej si filmem, ktra w ramach tego uczestniczya w warsztatach filmowych w Polsce, prowadzonych przez... owszem Dominika Matwiejczyka. Obejrzelimy jeszcze "nieoszlifowane", ale mie pierwsze kroki filmowe tej entuzjastycznej grupy, do ktrej miedzy innymi nale dzieci Zosi Schroten, Natalia i Nicolas.

 

Jan Minkiewicz

 

"WINDOW TO THE WORLD" - JONGE POOLSE FILM IN UTRECHT

Zosia Schroten - de ziel van Pools Podium en pleitbezorgster in Nederland voor de Poolse film - was in Utrecht gastvrouwe voor n van de talentrijkste jonge Poolse regisseurs: Dominik Matwiejczyk. Hij is onafhankelijk en tot nu toe producent van lowbudget films. En met succes.

 

In 1992 begon hij films te bedenken, te schieten en te monteren en sindsdien heeft hij veel prijzen gewonnen. Zijn eerste speelfilm uit 2003, "Bloedneus" over een flatjongen die denkt makkelijk hiphopper te worden, kreeg de publieksprijs van de Poolse TV en voor zijn tweede film "Braakland" uit 2005 verwierf Dominik Matwiejczyk op het Pools Filmfestival van Gdynia de Grand Prix voor de beste Onafhankelijke Film. "Braakland" gaat over de strijd van twee broers voor een beter leven op een uitstervend dorp, maar ook over hun eigen gevecht, met ene oude moeder op de achtergrond. Vlak voor de vertoning van die film in het Utrechtse culturele centrum Zimihc vertelde de regisseur trots, dat hij net in Warschau voor "Braakland" de zogenaamde Offscar had gekregen, een soort onafhankelijke Oscar.

 

Afwezig was Piotr, de broer van Dominik, ook een onafhankelijk filmer, die voor zijn film "Homo Father" in Gdynia de prijs won voor de beste manlijke rol in de categorie Onafhankelijke Film. Maar er waren wel andere gasten, Radek Fijoek, met de twee broers verbonden acteur en componist, en hun producente Marzena liwa. Voor de vertoning van "Braakland" bekeken we een aantal korte films van beide broers. Een paar ervan zijn goede filmvondsten, bijvoorbeeld "Trein", waarin twee stelletjes op een onverwachte manier het met elkaar aanleggen of "Autononstop" met een klassieke kettingreactie van zich herhalende gebeurtenissen. Dominik en Piotr verdienen een breder publiek van filmliefhebbers in Nederland.Het tweede progamma-deel was gewijd aan Jong Podium - de jeugdige poot van Pools Podium. Het is een groep van hier wonende Poolse en Nederlandse jongeren, die aan filmen doen. In het kader daarvan hebben deelgenomen aan een filmworkshop in Polen, onder leiding van... jawel, Dominik Matwiejczyk. Wij zagen de nog niet helemaal bijgeschaafde, maar wel sympathieke eerste stappen op filmgebied van deze enthousiaste groep, waartoe onder meer de konderen van Zosia Schroten behoren, Natalia en Nicolas.

Jan Minkiewicz