Anna Fedorowa - "witeczny recital Chopinowski"

2008.12.29 Nasza Polonia

Ju trzeci, kolejny rok, Anna Fedorowa wykonaa w Amsterdamie "witeczny recital Chopinowski". Czasami koncert ma miejsce w Musikgebouw, czasami w Concertgebouw - tak jak ostatnim razem.

Anna Fedorowa jest 18-letni pianistk z Ukrainy. W Amsterdamie ma wielu wiernych suchaczy i mona j usysze do czsto - nawet kilka razy w roku.

Wielka mio artystki do gry na fortepianie i pracowito owocuje bardzo obszernym repertuarem. W biecym roku, w czasie swoich podry koncertowych, wykonywaa, midzy innymi, koncerty fortepianowe W. A. Mozarta, L. van Beethovena, E. Griega, F. Chopina, S. Prokofiewa, P. Czajkowskiego i S. Rachmaninowa.

To na pewno imponujce u tak modej pianistki. W witecznym recitalu nie zabrako rwnie duych form, takich jak Sonata h-moll op. 58 i Fantazja f-moll op. 49 F. Chopina. Oprcz nich pianistka zagraa jeszcze dwa Nokturny - Des-dur, op. 27 nr 2 oraz B-dur, op. 9 nr 3, a take Ballad As-dur op. 47 nr 3, Fantazj Impromptu cis-moll op. 66 i trzy Walce op. 34, As-dur nr 1, a-moll nr 2, oraz F-dur nr 3.

Artystka znakomicie panuje nad wykonywanymi utworami i jest bardzo utalentowana - debiutowaa pierwszym recitalem publicznym w wieku 6 lat. Posiada ciepy dwik i duo piewnej naturalnoci.

A jednak jej styl i wykonania chopinowskie - szczeglnie na tle interpretacji wielkich mistrzw pianistyki - pozostawiaj we mnie niedosyt. Odnosz wraenie, e artystka nie wykorzystuje jeszcze w peni moliwoci swojej osobowoci.

Jej gra jest bardzo dokadnie wywaona, ale do ostrona i neutralna. Widzc tak mod osob przy fortepianie, chciaoby si usysze odrobin wicej modzieczej pasji i entuzjazmu.

Najbardziej zwraca uwag do jednorodny sposb wykonywania rubato, ktry obcia pynno naracji. Jest to podkrelanie kluczowych momentw poprzez powstrzymywanie wej poszczeglnych dwikw, nieznaczne ich opnianie.

Z efektu tego pianistka korzysta zarwno w kantylenach, jak i dla podkrelenia wyrazu w dramatycznych fragmentach lub bardziej wirtuozowskich. Koncentrowanie si zawsze na eksponowaniu przede wszystkim piewnoci melodyki i szczegw kadej kulminacji przyczynia si do istotnie do ustatyczniania muzyki.

Tak, jakby artystka nie wiedziaa, e w wielu fragmentach moe osign wicej dramatyzmu i wyrazu, przestrzegajc dokadnie wartoci rytmicznych i kontrolujc precyzyjnie nastpstwa czasowe.

Eksponowanie kadego z pocze harmonicznych, powstrzymywanie ich potoczystoci pojawio si nawet we wstpie Fantazji f-moll. W wielu, technicznie skomplikowanych momentach, rwnie w Sonacie h-moll oraz Balladzie As-dur - podkrelanie i ociganie w ten sposb kadej kulminacji, mogo sprawia wraenie asekuracji. Hamowania szybkoci, koniecznego podania za sob dwikw i unikania tym samym odrobiny brawury.

Czasami chciaoby si, aby Walce wiroway bardziej w swoich naturalnych tempach, miay odrobin wicej lekkoci, charakteru brillante a moe nawet radoci, ktra wcale nie dziwiaby u modego wykonawcy.

Tymczasem kontruowanie fraz ze stosowaniem tego samego efektu, powtarzanego w kolejnych utworach, sprawiao, e narracja bya do przewidywalna i zbyt jednorodna.

Rwnie artykulacja i dwik - zawsze wykoczony w podobny sposb pedaem - nie oddaway penego bogactwa zawartego z muzyce F. Chopina. W tak zrnicowanym pod wzgldem charakteru repertuarze, monaby oczekiwa wikszej palety rodkw wyrazowych.

W zasadzie najbardziej zgodziabym si z interpretacj Nokturnw i Fantazji Impromptu cis-moll, ktra zabrzmiaa z wiksz pynnoci.

Anna Fedorowa nadal studiuje i uczestniczy w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych. Widzc jej dotychczasowe osignicia i powag, z jak podchodzi do zawodu pianisty, wierz, e nadal bdzie rozwijaa swj potencja, i e nastpnym razem zostan w peni oczarowana jej wyobrani muzyczn.


Marzenna Donajski