Poolse maand / Polski Miesi±c

 

2011.04.28 Nasza Polonia

 

De officiėle opening van de Poolse maand vindt plaats op maandag 9 mei van 16.30 uur tot 18.30 uur in bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353 in Den Haag.

(Oficjalne otwarcie w poniedzia³ek 9 maja godz. 16.30 - 18.30 biblioteka Segbroek, Weimarstraat 353 w Hadze)

 

Polen vormen de grootste groep Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) in Den Haag. Op 1 januari 2010 stonden 4.734 Polen ingeschreven in het Haagse bevolkingsbestand, maar het

werkelijke aantal Polen in Den Haag ligt veel hoger.

Wat weten de Polen over de wijken en de stad waarin zij wonen? Wat weten de niet-Polen over de rijkdom van de Poolse cultuur en de geschiedenis? Tijdens een Poolse maand worden diverse

aspecten belicht middels activiteiten waarin Poolse en niet-Poolse Hagenaars met elkaar in contact treden. Een initiatief van de Stichting Den Haag & Midden-Europa en de Haagse bibliotheken Segbroek, Spoorwijk en Laakkwartier.

 

De officiėle opening van de Poolse maand vindt plaats op maandag 9 mei van 16.30 uur tot 18.30 uur in bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353 in Den Haag. Daarbij zullen aanwezig zijn mevrouw Anita Ryng, vice-ambassadeur van Polen in Nederland, en Marnix Norder, wethouder voor Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie in Den Haag.

 

U bent daarbij van harte welkom.

 

Programma

16.30 uur Inloop met muziek van het Allegrezza Ensemble

17.00 uur Welkom door Charles Noordam, directeur Bibliotheek

Den Haag en Ernst Jan Stroes, voorzitter Stichting Den Haag & Midden Europa

17.15 uur Inleiding Poolse maand door journalist Jan Minkiewicz

17.40 uur Opening door vice-ambassadeur Anita Ryng en wethouder Marnix Norder

18.00 uur Napraten met een hapje en een drankje, muzikale omlijsting van het Allegrezza Ensemble

 

Tijdens de Poolse maand is de fototentoonstelling ‘Een reis door de Weimarstraat’ te bezichtigen.

De Weimarstraat gezien door de ogen van de Poolse fotograaf Jacek Futiakiewicz.

 

Inlichtingen:

Bibliotheek Segbroek, tel. 070 353 55 11

St. Den Haag & Midden Europa, tel. 070 365 81 83

 

http://www.bibliotheekdenhaag.nl/

 

Polski Miesi±c

 

9 maja - 4 czerwca

 

Program Polski Miesi±c

 

Polacy to najliczniejsza grupa mieszkańców Hagi z Europy ¦rodkowej i Wschodniej. Co wiedz± o miecie i dzielnicach, w których æyj±? Co ich s±siedzi wiedz± o nowych polskich wspó³mieszkańcach i bogactwie polskiej kultury i kuchni, muzyki, literatury, malarstwa i fotografii? Albo historii tego wielkiego kraju Europy Wschodniej? Na te pytania odpowiedzi... nie za wiele. St±d Polski Miesi±c! Przez cztery tygodnie spotykaę siź bźd± polscy i niepolscy mieszkańcy Hagi a wraz z nimi obie kultury. Bźd± warsztaty, wystawy, wyk³ady i prezentacje, dla dzieci i dla doros³ych. Kaædy jest mile widziany i wszystkie zajźcia s± za darmo!

 

 

Biblioteka Segbroek

Weimarstraat 353

tel. 070 - 353 55 11

 

poniedzia³ek 9 maja - niedziela 5 czerwca

Podróæ przez Weimarstraat

Wystawa fotograficzna.

Weimarstraat w obiektywie polskiego fotografa, Jacka Futiakiewicza.

 

poniedzia³ek 9 maja,

godz. 16.30 - 18.30

Otwarcie Polskiego Miesi±ca

Zastźpca Ambasadora RP w Holandii, Anita Ryng i Marnix Norder, przedstawiciel w³adz gminy Haga ds. Rozwoju Miasta, Mieszkalnictwa i Integracji razem otworz± Polski Miesi±c.

W Polski Maj wprowadzi nas dziennikarz Jan Minkiewicz. Wszystko w oprawie muzycznej Allegrezza Ensemble.

 

¦roda 11 maja,

godz. 14.00 - 15.00

Program dla dzieci Julek i Julka/Jip en Janneke

Zabawy dla dzieci, polskich i niepolskich, w wieku od 4 do 10 lat: bajki, piosenki i zajźcia plastyczne. Rezerwacja konieczna.

 

wtorek 17 maja, godz. 19.30

Stosunki polsko-holenderskie na przestrzeni wieków

Ma³gorzata Bos-Karczewska opowie o historycznych zwi±zkach Polski i Holandii: handlowych, kulturalnych i migracyjnych.

Nastźpnie dyskusja na ten temat z dziennikark± Mari± Groot i Publicznoci±.

 

Bibliotheka Spoorwijk

Van Meursstraat 1a

tel. 070 - 353 65 21

 

pi±tek 13 maja -

niedziela 5 czerwca

Podróæ przez kuchnie polsko-holenderskie

Wystawa o kulinarnych podobieństwach Polski i Holandii.

O tym, jak obie kuchnie wzajemnie na siebie wp³ywaj±. Fotografie i film “Bez pierogów, bez stampot” Iris Wassenburg i Jacek Futiakiewicz.

 

¦roda 18 maja,

godz. 10.00 - 13.00

Kuchnia polska

Warsztaty kulinarne poprowadzi Iwetta de Koster we wspó³pracy z fundacj± Oase.

Gotowanie i smakowanie typowych dań kuchni polskiej. Daj siź

mile zaskoczyę!
Rezerwacje konieczne.

 

¦roda 1 czerwca,

godz. 14.00 - 15.00

Program dla dzieci

Program dla dzieci polskich i niepolskich w wieku od 4 do 10 lat a w nim bajki i zajźcia plastyczne.Specjalny, bo 1 czerwca to w

Polsce Dzień Dziecka.

Rezerwacje Konieczne

 

sobota 4 czerwca, godz. 13.30

Polska, Europa, Holandia

Wyk³ad polskiej dziennikarki Ma³gorzaty Bos-Karczewskiej na temat ostatnich wydarzeń w

Polsce, przewodnictwie Polski w Unii Europejskiej i sytuacji Polaków w Holandii. W programie

prezentacje róænych organizacji, m. in. biblioteki i Fundacji Haga i Europa ¦rodkowa.

 

Biblioteka Laakkwartier

Linnaeusstraat 2

tel. 070 - 353 75 70

 

pi±tek 13 maja -

niedziela 5 czerwca

Polskie Mamy

Wystawa o polskich mamach, wczoraj i dzi. Z fotografiami Chrisa Niedenthala i polskiego klubu fotograficznego PifPaf.

 

pi±tek 13 maja,

godz. 16.00 - 18.00

Otwarcie

Urozmaicony program, w ca³oci powiźcony Polsce, z muzyk±, prezentacj± biblioteki i Fundacji Haga i Europa ¦rodkowa. Gospodarzem otwarcia bździe Rob Kluiters, który wyst±pi w imieniu dyrektora dzielnicy Laak. Bźd± przek±ski i napoje, kaædy jest mile widziany!

 

czwartek 19 maja, godz. 9.15

Wychowanie w Holandii

Poranek przy kawie, dla kobiet i nie tylko, i rozmowy o tym, jak wychowuje siź w Polsce a jak w

Holandii. Obecna bździe m. in. Maria Jaworski, córka polskiego æo³nierza, wyzwoliciela Holandii.

 

 

Program ten jest moæliwy dziźki dotacji Urzźdu Miasta Haga. Polski Miesi±c jest wspóln± inicjatyw±

Fundacji Haga i Europa ¦rodkowa oraz biblioteki w Hadze.