Przegld portfolio

2011.04.27 Nasza Polonia

Ju po raz szsty w ramach Miesica Fotografii w Krakowie zapraszamy wszystkich zdolnych fotografw do wzicia udziau w Przegldzie Portfolio. 

VI Przegld Portfolio odbdzie si 21 maja w Muzeum Sztuki i Techniki Japoskiej Manggha w Krakowie. Wydarzenie to oferuje uczestnikom moliwo spotka z profesjonalistami, ktrzy gotowi s zaoferowa swoj wiedz, dowiadczenie oraz moliwo nawizania wsppracy z reprezentowan przez nich instytucj, pomocn przy realizacji wystaw lub wydaniu przyszych publikacji. 

W tym roku do grona recenzentw zaprosilimy takie osobowoci, jak Charlotte Cotton(National Media Museum), Bill Kouwenhoven (HotShoe), Izabela Jaroszewska (EAF), Wojciech Wieteska, Saul Robbins (wykadowca wizytujcy w Akademii Fotografii), Hanna Rydlewska (Exklusiv), Jakub wircz (Fundacja Archeologia Fotografii, Akademia Fotografii), Jason Evans, Agnieszka Czarnecka (Galeria Czarna), Patrycja Kwas (Agencja Gazeta), Pawe Fabjaski, Jan Zamoyski i Witold Orski (Galeria Czuo), Joanna Kinowska (Zachta Narodowa Galeria Sztuki, Akademia Fotografii) 


ZASADY UCZESTNICTWA:


Przegld portfolio
Fot. Bogdan Krel

Do 15 maja 2011 pod adresem portfolio@photomonth.com przyjmujemy formularze zgoszeniowe, dostpne na stronie photomonth.com 

Opata za wzicie udziau w spotkaniach z:

- szecioma recenzentami 180 zotych (45euro)

- czterema recenzentami 150 zotych (40 euro)