TEDER - wystawa fotografii

2007.03.26 Nasza Polonia

W Centralnej Bibliotece w Hadze jeszcze do poniedziaku 16 kwietnia trwa wystawa prezentuj±ca prace osiemdziesięciu siedmiu holenderskich fotografów.

Fotografie pochodz± z różnych okresów czasu i z różnych zak±tków wiata. Wi±ż±cym aspektem wystawionych fotografii jest - czuło¶ć (tederheid) - w szerokim tego słowa znaczeniu.

Inicjatorzy wystawy, filmowiec Bernd Wouthuysen i fotograf Daniel Koning reaguj± na przekór medialnym faktom i z chwil± gdy w mediach dominuj± 'złe wiadomoci' na zorganizowanej wystawie pokazuj± ciepł±, uczuciow± stronę naszej rzeczywistoci.

gw

 

Bibliotheek
Spui 68
2511 BT Den Haag
Telefoonnr: 070-3534455

Zobacz także: http://www.bibliotheek.nl/


TEDER - wystawa fotografii
Bibliotheek Den Haag

Foto's Grace Wychowanska