E*Cinema 25 mei : Poolse Experimentele Film

2010.05.24 Nasza Polonia

In de maandelijkse reeks E*Cinema besteedt EYE Film Instituut Nederland aandacht aan de historische én hedendaagse experimentele film. Deze maand staat E*Cinema in het teken van 'Vijftig jaar Poolse avant-garde 1930 - 1980', een historische dwarsdoorsnede uit het werk van een vijftal gezichtsbepalende Poolse filmmakers, onder wie bekende namen als Roman Polanski, Jan Lenica en Walerian Borowczyk. De presentatie van de avond is in handen van de Poolse gastcurator Kamila Baczek.

De selectie toont experimenteel werk van zeven verschillende filmmakers.

Onder andere van Jan Lenica (Labirynt), de vermaarde Poolse graficus en afficheontwerper, die de Slavische voorliefde voor het absurde en surreële deelt met Walerian Borowczyk (La Bęte, 1975). Met de laatste regisseerde hij Dom (1958), een collagefilm over de psychologie van de moderne mens, die wordt gekweld door innerlijke tegenstrijdigheden.Dwaj ludzie z szafa -Roman Polanski (1957)

Roman Polanski baarde destijds opzien met zijn academiefilm. Twee mannen en een kast, een vervreemdende vertelling over twee mannen die worstelen met een meer dan manshoge kast, die overal agressie oproept. Drie van de vertoonde films zijn afkomstig uit de EYE-collectie (Dom, Labirynt, Twee Mannen en een kast).

Programma 25 mei

19.45 Poolse Experimentele Film

The Adventure of a Good Citizen
Stefan + Franziska Themerson (1937, 10 min.)

Dom
Walerian Borowczyk & Jan Lenica (1958, 12 min.)

Labirynt
Jan Lenica (1962, 15 min.)

Twee mannen en een kast (Dwaj ludzie z szafa)
Roman Polanski (1957, 15 min.)

Ide
Józef Robakowski (1973, 3 min.)

Tango
Zbigniew Rybczynski (1980, 10 min.)

The Adventure of a good Citizen heeft bijna geen dialoog. De oveirge titels hebben helemaal geen dialoog.

Poolse Experimentele Film
25  mei, 19.45
EYE Film Instituut Nederland, Vondelpark 3, Amsterdam. Reserveren via tel. 020-5891400

Kaarten
Losse film: €7,80. Korting: €6,50. Vrienden van EYE: €4,50

Komende edities E*Cinema:
E*Cinema houdt een zomerstop, maar zal u op de hoogte houden van de komende edities vanaf september 2010.

*Per 1 januari 2010 zijn het Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), de Filmbank en Holland Film gefuseerd tot EYE Film Instituut Nederland.

----English----

E*Cinema: Essential Experimental

E*Cinema 25 May: Polish Experimental Film

In the monthly E*Cinema series the EYE Film Institute Netherlands focuses on historical and contemporary film. This month E*Cinema features 'Fifty years of Polish avant-garde 1930 - 1980', an historical cross section from the work of seven influential Polish filmmakers, including famous names like Roman Polanski, Jan Lenica and Walerian Borowczyk. The evening will be presented by the visiting Polish curator Kamila Baczek. 
 
Experimental work by seven different filmmakers will be screened.

These include Jan Lenica (Labirynt), the renowned Polish graphic artist and poster designer, who shares the Slavic predilection for the absurd and surreal with Walerian Borowczyk (La Bęte, 1975). Together with the latter Lenica directed Dom (1958), a collage film about the psychology of the modern person, who is tormented by inner conflicts. Roman Polanski caused quite a commotion at the time with his academy film; Two Men and a Cupboard is an alienating narrative about two men who wrestle with a cupboard taller than a man, inciting aggression everywhere. Three of the films that will be screened are from the EYE collection (Dom, Labirynt and Two Men and a Cupboard).

Programme 25 May

7.45 pm Polish Experimental Film

The Adventure of a Good Citizen
Stefan + Franziska Themerson (1937, 10 min.)

Dom
Walerian Borowczyk & Jan Lenica (1958, 12 min.)

Labirynt
Jan Lenica (1962, 15 min.)

Two Men and a Cupboard (Dwaj ludzie z szafa)
Roman Polanski (1957, 15 min.)

Ide
Józef Robakowski (1973, 3 min.)

Tango
Zbigniew Rybczynski (1980, 10 min.)

The Adventure of a Good Citizen has almost no dialogue. All the other films have no dialogue at all.

Polish Experimental Film
25 May, 7.45 pm
EYE Film Institute Netherlands, Vondelpark 3, Amsterdam, The Netherlands. Reservations via tel. +31 (0)20-5891400

Tickets
Per film: €7.80. With discount: €6.50. Friends of EYE: €4.50

Forthcoming editions of E*Cinema:
E*Cinema will take a break during the summer but will keep you informed of forthcoming editions from September 2010.

* On 1 January 2010 the Filmmuseum, the Dutch Institute for Film Education, the Filmbank and Holland Film merged to from the EYE Film Institute Netherlands.

 

EYE Film Institute Netherlands

Vondelpark 3, P.O. Box 74782, 1070 BT Amsterdam, The Netherlands

E: info@eyefilm.nl P: +31 20 7582350

 

www.eyefilm.nl