Do redakcji NP - Leonarda Wiczyńska - van Dijk 

2004.10.24 Nasza Polonia

 

Wieczór autorski Jana Latusa

 

Do redakcji.


Pani G.A Wychowańska, (redaktor naczelna "Naszej Polonii")

W rezultacie naszego amsterdamskiego spotkania w galerii WM (wieczór p.Jana
Latusa), otworzy³am redagow±na przez Pani± stronź internetow± Naszej
Polonii (oraz Pani w³asn±) i po raz, na szczź¶cie, kolejny poczu³am siź
dumna - mówi±c patetycznie - iæ jestem Polk± !


Przejrza³am wszystko z tak zwanym zapartym tchem i rosn±cym sercem ...
Szczerze gratulujź Pani wytrwa³oci w pracy, aktywnoci, chźci i
konsekwentnego sensu !

Oczywicie wiem, iæ nie jestemy - my Polacy - jedynie narodem z³odziei
samochódow, alkoholików, bezrobotnych, ludzi æyj±cych w marazmie pod
has³em "jakim mnie Panie Boæe stworzy³, takiego mnie masz"
i "oby do jutra " ...

Dobrze jednak cz³owiekowi robi potwierdzenie od czasu do czasu jego
w³asnych przekonań i wiary w nasz wspólny potencja³, poprzez choęby takie
spotkanie jak to w ubieg³ym tygodniu czy teæ zapoznanie siź z Pani (bardzo
aktualn±) stron± internetow± Naszej Polonii .

Serdeczne dzieki i powodzenia !!!

                                 Do zobaczenia - kiedy ...
                                                 (moæe na balu ?)

                                               Leonarda Wiczyńska - van Dijk