"My poetic and translatorial encouters with Norwid"/ "Moje poetycke spotkania z Norwidem"

 

2009.11.23 Nasza Polonia

 

Fundacja Niderlandzki Dom Polski wraz z Polonistyk± Uniwersytetu Amsterdamskiego zaprasza mi³oników poezji Norwida i muzyki klasycznej na spotkanie z Adamem Czerniawskim, poet±, prozaikiem,wybitnym t³umaczem literatury polskiej, i z zespo³em Arcato Lingua, zatytu³owane "Moje poetyckie i translatorskie spotkania z Norwidem". W programie wieczoru m.in.wiersze C.K.Norwida w wersji angielskiej i oryginale, ilustrowane utworami Boccheriniego, Bacha, Czajkowskiego i Torellego na wiolonczelź i skrzypce.

 

Pi±tek, 27 listopada, godz. 20-22, Keizersgracht 174-II.

 

Wiźcej na temat bohaterów wieczoru:

 

www.dompolski.nl

www.czerniawski.co.uk

www.arcatolingua.nl

http://www.arts.kuleuven.be/slavic/SlowackiNorwid/

http://www.student.uva.nl/home.cfm

 

Prosimy o rezerwacje miejsc: dompolski@dompolski.nl lub 020  627 68 68

 

 

In samenwerking met de Sectie Pools van de Universiteit van Amsterdam, nodigt Fundacja Niderlandzki Dom Polski - Stichting Nederlands Pools Huis liefhebbers van de dichtkunst van Norwid en van klassieke muziek uit voor een ontmoeting met Adam Czerniawski,

dichter, prozaschrijver en uitmuntend vertaler van Poolse literatuur in het Engels. De muziek wordt verzorgd door ensemble Arcato Lingua op. De ontmoeting is getiteld

"My poetic and translatorial encouters with Norwid".

 

Op het programma staan voordrachten in het Engels en in het oorspronkelijke Pools van werken van Norwid die worden opgesierd met werken van Boccherini, Bach, Tsjaikovski en Torelli voor violoncello en viool.

 

De ontmoeting vindt plaats op vrijdag, 27 november aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur op de Keizersgracht 174-II in Amsterdam.

 

Meer informatie:

www.dompolski.nl

www.czerniawski.co.uk

www.arcatolingua.nl

http://www.arts.kuleuven.be/slavic/SlowackiNorwid/

http://www.student.uva.nl/home.cfm

 

Reserveren: dompolski@dompolski.nl of 020 627 68 68

 

z serdecznymi pozdrowieniami
met vriendelijke groet

 

Fundacja Niderlandzki Dom Polski

Stichting Nederlands Pools Huis

www.dompolski.nl