Informacje o polksich filmach na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Rotterdamie

 

2010.01.23 Nasza Polonia

 

Na 39-ym Festiwalu Filmów Fabularnych w Rotterdamie (27.01-07.02) bêd± pokazane trzy polskie filmy:

 

"Wszystko co kocham" - "All That I Love" re¿. Jacek Borcuch:

 

Film o kapeli punkowej w okresie stanu wojennego, do obejrzenia:

 

Pathé 5: wt. 2 lutego 21:45

Pathé 1: czw. 4 lutego 15:45

Cinerama 6: sob. 6 lutego 17:00

 

"¦winki" - "Piggies" re¿. Robert Gliñski:

 

Dramatyczny film o m³odzie¿y w 1990 r., która prostytuuje siê za prezenty, do obejrzenia:

Cinerama 1: pon. 1 lutego 20:00

Cinerama 4: wt. 2 lutego 17:45

Lantaren 1: czw. 4 lutego 22:15

 

"Zero" re¿ Pawe³ Borowski:

 

24 przeplataj±ce siê opowieci o sytuacjach ¿yciowych, zataczaj±ce ko³o na tarczy zegara, do obejrzenia:

Pathé 6: pi±t. 29 stycznia 19:30

Doelen Jurriaanse Zaal: sob. 30 stycznia 22..00

Cinerama 6: niedz. 31 stycznia 09.30

Doelen Jurriaanse Zaal: r. 3 lutego 20:00

 

Pe³en program na www.iffr.nl

 

Jan Minkiewicz

 

Op het 39 Rotterdamse Film Festiwalu (27.01-07.02) zijn drie poolse films te zien:

"All That I Love" regie Jacek Borcuch:

Film over een punkband ten tijde van de staat van beleg in Polen, te zien:

Pathé 5: di. 2 febr. 21:45
Pathé 1: do. 4 febr. 15:45
Cinerama 6: zat. 6 febr. 17:00

"Piggies" regie Robert Glinski:

Dramatische film over jeugdigen in 1990, die zich voor cadootjes laten prostitueren, te zien:

Cinerama 1: ma. 1 febr. 20:00
Cinerama 4: di. 2 febr. 17:45
Lantaren 1: do. 4 febr. 22:15

"Zero" regie Pawel Borowski:

24 door elkaar heen lopende verhalen uit het leven geplukt, de circel van een horlogeblad rondmakend, te zien:

Pathé 6: vr. 29 jan. 19:30
Doelen Jurriaanse Zaal: zat. 30 jan. 22..00
Cinerama 6: zon. 31 jan. 09.30
Doelen Jurriaanse Zaal: woe. 3 febr. 20:00

Het volledig programma op www.iffr.nl

Jan Minkiewicz