ARTUR GOTZ   "OBIEKT SEKSUALNY "

 

2010.10.21 Nasza Polonia

 Pools Podium - Scena Polska             
zaprasza 24 pa¼dziernika (niedziela)

o godz.18.00 na recital piosenki kabaretowej.

Przy fortepianie LENA MINKACZ

 

Jak znale¼ę drug± po³owź? D³ugotrwa³y zwi±zek, czy namiźtny romans?
Jeli masz jakiekolwiek w±tpliwoci koniecznie przyjd¼ na recital Artura Gotza.

Pos³uchasz piosenek podarowanych artycie przez kompozytora Zygmunta Koniecznego Dariusza Rzontkowskiego, który napisa³ kabaretowe i absurdalne teksty. Poza tym us³yszysz piosenki Marka Michalaka, Jerzego Satanowskiego, Wojciecha Waglewskiego, Jana Wo³ka, Micha³a Zab³ockiego i jeszcze kilka innych…

Z kaæd± piosenk± i tekstem zostaniesz wci±gniźty do zmys³owej, przepe³nionej erotyzmem gry, podczas której poczujesz smak prawdziwych kobiet, które podobno s± jak pierogi i dowiesz siź jak reaguj± mźæczy¼ni, gdy podchodz± do dziewczyny ze styropianu... Naleæy zaæyę pigu³kź, namiźtnie kogo poca³owaę i przyj¶ę na pe³en absurdu i dobrego humoru "Obiekt seksualny", który zniewoli Ciź i obezw³adni ekspresyjnym wykonaniem i wielobarwnymi interpretacjami, które wci±gn± Ciź do zabawy… Do zobaczenia!

Miejsce:

Dom Polski (duæa sala obok)* w Amsterdamie, Keizersgracht 174 II (w budynku "Astoria" przy Westerkerk). Po koncercie Scena Polska zaprasza na spotkanie z artystami przy lampce wina.     

 

Bilety: tel.+31 30 2718296, +31 20 6276868, e-mail: scenapolska@planet.nl

wiźcej: www.scenapolska.nl

 

* dla Państwa wygody wynajźlimy duæ± salź, liczymy na sta³ych widzów Sceny Polskiej, sympatyków Domu Polskiego i oczywicie na nowych, spragnionych kontaktów z teatrem widzów, którzy otrzymaj± od nas najnowszy numer kwartalnika "Scena Polska".  Scena Polska przedstawi teæ swoje plany na najbliæszy sezon

 

dojazd: http://www.dompolski.nl/PL/dojazd.htm