Amerykańska Polonia do Holenderskiej Polonii...

2004.10.20 Nasza Polonia, ostatnia aktualizacja 2004.10.21

Mieszkamy z dala od kraju, ale tęsknota za ojczyzn± jest silniejsza od nas samych. Tak o sobie mówi± prawie wszyscy Polacy przebywaj±cy na obczyĽnie. Z rodzinami, przyjaciołmi ale tak naprawdę nie u siebie - wród obcych...

W ramach cyklu spotkań organizowanych przez STEP (Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii) "Poznajemy ciekawe osoby" odbył się wieczór autorski z Janem Latusem - polskim dziennikarzem z Nowego Jorku. Nasz Rodak mieszka od 1988 roku w Nowym Jorku, a od 1998 roku jest redaktorem WEEKendu - niedzielnego, ilustrowanego magazynu "Nowego Dziennika" (zobacz: www.dziennik.com).

Janek opowiadał o niedawno wydanym zbiorze swoich felietonów w ksi±żce pt.: "St±d widać najlepiej" wydawnictwo: Nowy ¦wiat, Maj 2004. Cotygodniowe felietony ukazuj± się od 1994 roku i choć uważane przez wielu polonijnych czytelników za kontrowersyjne, to jednak za namow± przyjaciół i znajomych zostały opublikowane w jednym zbiorze. Autentyczne historie z życia Polaków borykaj±cych się z problemami życia codziennego na emigracji s± częstym motywem artykułów, ale nie jedynym. Autor stara się przedstawić też problemy, które pojawiaj± się po latach m.in. takie jak: wrócić do kraju czy zostać? Pielęgnować patryiotyzm czy dać sobie z tym spokój? Ciekawa forma i celne spostrzeżenia ujęte w zabawny a czasem ironiczny sposób mog± być dobr± lekcj± cudzych błędów dla nas Polaków przebywaj±cych poza granicami kraju.

Po małym turnee: Paryż, Bruksela i Amsterdam redaktor udał się na Targi Ksi±żki do Krakowa. Niestety na spotkaniu zabrakło już ksi±żek, które albo szybko się rozchodz±, albo powędrowały innym samolotem w przeciwnym kierunku. Z pewnoci± można stwierdzić, że to dobra ksi±żka skoro sam autor nie miał już przy sobie egzemplarzy. Jednakże Anna Mazur z Belgii, która zafascynowana felietonami zainspirowała spotkania autorskie, obiecała nam pozycje z autentycznym podpisem autora - Aniu trzymamy Cię za słowo.

Choć spotkanie odbyło się w niewielkiej galerii Wandy Michalak w Amsterdamie, to jednak z wielk± moc± dało się poczuć icie polskie klimaty, nie wspominaj±c choćby zapachu polskiej wędzonej kiełbasy.

Szkoda, że na tylu rodaków przebywaj±cych w tym pięknym kraju, tak niewielu interesuje się kultur± przez duże "K". Pokrzepieniem może jedynie być fakt, że dużo się dzieje w kręgach polonii holenderskiej, przykładem mog± być włanie tego typu spotkania organizowane między innymi przez STEP.


Tomasz Karawajczyk

STEP

Fotos z 19 paĽdziernika 2004 Galeria WM , wieczór autorski Janka Latusa, zfilmowała Gosia Stepien.


Dziennikarze: Jan Latus i Tomasz Karawajczyk

Jan Latus


Małgorzata Bos-Karczewska, Prezes STEPu


Uczestnicy spotkania w Galerii WM


Dziennikarki: Grace Wychowańska i (z prawej) Anna Mazur

ZOBACZ TAKŻE:

www.polonia.nl